Jaamamõisa kõrtsi asukoht

Jrk:50

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:profaanehitis
Leiutüüp:
Mõõtmed:
Kirjeldus:
Lühiinfo:19. s. asus Jaama 72 asukohal kõrts.
Dateering:19.s.

Pindala: m2
Kogus:
Sügavus:
Kaasleiud:
Kultuurkiht:määramata
Leiukoht, kirjeldus:Jaama ja Jaamamõisa t. ristumiskoha lähedal

Leiu seisund:määramata
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Jaama 72
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Kohalik
Kaitseala:Arheoloogiline miljööpiirkond
Õigusakt:Tartu Linnavolikogu 06. oktoobri 2005. a määrus nr 125
Registrinumber:

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja:
- liik:
- tulemus:
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:
Märkused:

Sisestatud: 19.05.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 04.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]