Keskaegne vaekoda Raekoja platsil

Jrk:38

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:ühiskondlik hoone
Leiutüüp:kivimaja
Mõõtmed:
Kirjeldus:tellistest ja maakividest hoone
Vaekoja läänesein. Foto 1981. a arheoloogiliste uuringute ajast
Lühiinfo:Linna vaekoda ehk kaalukoda andis nime Väike- Vaekoja tänavale Rüütli ja Andrease tänavate vahel. 1642.a. asus vaekoja juurdeehituses raekoda. 17.s. lõpul oli seal ka vangla. Vaekoda hävis Põhjasõjas 1704.a.
Dateering:keskaeg

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:ca 1 meeter platsi sillutisest
Kaasleiud:
Kultuurkiht:sisaldab rohkesti keskaegset ehitusrusu
Leiukoht, kirjeldus:Raekoja plats 8 lõunaküljel

Leiu seisund:säilib maapinnas
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Raekoja plats
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määrus nr 218
Registrinumber:27006

Leidja:
Kasutusrezhiim:markeeritav, kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:Vaekoja lähedalt avastatud puuraketega kaev 17./18. sajandist (fotol kaetud laudadega) markeeriti sillutise tasapinnas raekoja platsi rekonstrueerimise käigus 2005. aastal.

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1981 R. Metsallik, U. Tiirmaa, 2005 P. Piirits
- liik: päästekaevamised
- tulemus:lokaliseeriti vaekoja asukoht
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:Metsallik, R. Tartu vanemast asustusest 1980- 1982.a. teostatud arheoloogiliste uuringute põhjal. Tallinn 1983. MKI arhiiv.
Publikatsioon:Metsallik,R., Tiirmaa,U. Über Die Archäologische Forschung der Tartuer Altstadt.- Eesti NSV TA Toim.,Ühiskonnateadused. 31/4. 1982.
Märkused:

Sisestatud: 27.04.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 02.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]