Raadi asulakoht

Jrk:51

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:mõisakeskus
Leiutüüp:
Mõõtmed:
Kirjeldus:Asub Raadi järve põhjakaldal mõisa peahoone ümbruses.
Raadi mõisa peahoone ja park järve kaldal.
Mõisa peahoone varemed.
Jaroslav Targa hõbemünt ( 987- 1015 ). Leitud 1830. aastatel Raadi mõisa maalt.
Arheoloogilisi leide Raadi asulakohalt.
Lühiinfo:Raadi mõisa ( sks. Ratshof ) ümbruskonnast on leitud juba keskmisest kiviajast pärinevaid luuesemeid. Arheoloogiliste kaevamistega tuvastati 1989./ 90. a. vähemalt 11. sajandist pärinev kultuurkiht mõisa peahoone piirkonnas. Leiti jälgi metallitöötlemisest ja 17.s. hoonetest. Raadi mõis kuulus Tartu linnale juba piiskopiajal. 18.s. läks mõis Liphartite suguvõsa kätte. 1840.a. ehitati varasem hoonestus ümber neorenessanssvillaks. 20.s. algul lisandus peahoonele omaniku plaanide järgi valmistatud renessansskuppel. Eesti Vabariigi ajal asusid Raadi mõisas põllumajanduslikud katsejaamad. 1922. a. anti Raadi loss üle Eesti Rahva Muuseumile. See hävis II Maailmasõjas 1944. a.
Dateering:11. s.

Pindala: m2
Kogus:1
Sügavus:50 sm
Kaasleiud:prillspiraalpeaga nõel, klaashelmes, ihumiskivi, keraamika jm.
Kultuurkiht:kuni 70 sm paksune sütt sisaldav kiht
Leiukoht, kirjeldus:mõisa peahoone edelanurg juures

Leiu seisund:hea
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Raadi
Fond:Tartu Linnamuuseum 8102: A- 49.
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:
Õigusakt:Kultuuriministri 1. septembri 1997. a. määrus nr. 59
Registrinumber:12980

Leidja:
Kasutusrezhiim:tähistatav, linnaarheoloogi kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1989/90 R. Metsallik
- liik: arheoloogilised kaevamised
- tulemus:avastati 11. s. asulakoht
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:Metsallik, R. Die Spuren von einer vorzeitlichen Siedlung auf dem Territorium des Gutshofes Raadi.-Eesti TA toim., Ühisk., 1991, 40.
Märkused:

Sisestatud: 22.05.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 14.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]