Noorema rauaaja asulakoht

Jrk:44

Grupp:Arheoloogia
Alagrupp:asulakoht
Leiutüüp:
Mõõtmed:
Kirjeldus:Tiigi- Pepleri- Vanemuise- Akadeemia t vahelise kvartali hoonestusega rikkumata keskosas asub muinasaja lõpu asulakoht.
Lühiinfo:
Dateering:10.s. lõpp - 13. s.

Pindala: m2
Kogus:
Sügavus:1
Kaasleiud: ca 50 sm mättakihist
Kultuurkiht:joon- ja lainja ornamendiga kedrakeraamika, šlakk
Leiukoht, kirjeldus:pruunikas, mõnes kohas hall kiht alusliival

Leiu seisund:hea
Omanik:
Hoiukoht/asukoht:Tartu linn; Tiigi- Pepleri- Vanemuise- Akadeemia t vaheline kvartal
Fond:
Leiunumber:

Kaitstuse aste:Kohalik
Kaitseala:Arheoloogiline miljööpiirkond
Õigusakt:Tartu Linnavolikogu 06. oktoobri 2005. a määrus nr 125
Registrinumber:

Leidja:
Kasutusrezhiim:kultuuriväärtuste teenistuse kooskõlastus
Tähistus:

Uuringute
- aeg ja juhendaja: 1995 R. Metsallik
- liik: proovikaevamised
- tulemus:lokaliseeriti muinasaegse asulakoha kultuurkiht
Läbikaevatud ala [m2]:

Aruanne:
Publikatsioon:Metsallik, R. Trial excavations in Tartu, in the section between Tiigi, Pepleri, Vanemuise, and Akadeemia Streets.- Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. 1996 45, 4.
Märkused:

Sisestatud: 05.05.2000Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 14.01.2008Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]