J. R. Schrammi õllevabrik

Staatus:Aktuaalne
Jrk:

Grupp:Tehnika
Alagrupp:ärihoone

Ehitusaeg, valmimisaasta:1778- 1780 esimene ehitusjärk, vabriku hoonemaht 1860. aastal.
Autor1892. a. C. Beschti fassaadimuutmise projekt
Konstruktor:
Stiil:
Mudel:

Kasutusviis
- algne:ärihoone
-praegune:

Lühiinfo:hoone asub vanalinna keskel vanimas ehitustsoonis krundist nr. 100 eraldatud krundil nr. 343; olulise ajaloolise väärtusega hoone: 17. saj. asus selles kohal Tartu Õuekohus ja hiljem tütarlastekool; varasem hoonestus hävis 1775. a. hiidtulekahjus; 1780. a. valmis krundil J. H. B. Waltheri projekti järgi uus kivist tütarlastekooli hoone - ehitis, mis oli ühekorruseline, tiibhoonega ja hoone all paiknes neli võlvitud keldriruumi. 1858. a. otsustati kitsaks jäänud koolimaja naaberkrundi omanikule kaupmees Schrammile maha müüa ja 1860. a. ehitas juba kaupmees J. R. Schramm koolimaja asemele massiivse kolmekordse õllevabrikuhoone; 1903. a. R. Pohlmanni projekti järgi kohandati elamuks ja äripindadeks. 1904. a. lisati hoonele Rüütli tänava poolne erker.
1933-1934. a. asutas Udo Silvere Küütri tänava poolsetesse keldriruumidesse Kolme Koopa Kohviku - Ko-Ko-Ko. See töötas 25. detsembrini 1940. Nõukogude perioodil asus kohviku ruumes õllesaal "Humal" .
Reklaamprospekt.
End. vabrikuhoone 1974. a.
Asukoht Karu platsi lähedal ( 1965. a. ).
Ko- Ko- Ko sisevaade aastal 1935.
Kasutusrezhiim:MI kooskõlastus

Koostisosad:
Materjalid:
Tehniline sisseseade:
Inventar:
Dekoorielemendid:varasematel fotodel on 1892. a. fassaadilahendus: Küütri t. poolsel küljel olid fassaadil ümarkaarsed akenderead, kuid 1903. a. kavandi alusel muudeti kõik aknad laia krohvpilasterraamistusega ristkülikukujulisteks. Kõrge soklikorrusega hoone nurka rõhutab erker. Rüütli t. poolsel peafassaadil oli veidi eenduv keskrisaliit, mida päädis ümaraknaga kolmnurkfrontoon; N-poolsel küljel sissesõiduvärav; katusekarniisil jooksis ehiskonsoolide rida; terve seinapind oli eri tehnikas rusteeritud; lukukiviga akendel lai pilasterraamistus, mille alumises osas tilgutimotiiv; Küütri t. poolse fassaadi keskosal segmentkaarse lahendusega katuseuuk
Abihooned ja rajatised:

Tähistus:puudub
- paigaldamise aeg:
- materjal:
- tekst:

Omanik:OÜ Matman
Asukoht:Tartu linn; Rüütli 9
Seisukorra hinnang:
Väärtushinnang:arhitektuuriväärtuslik

Kaitstuse aste:Määramata
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:EVV 21. märtsi 1995. a. määrus nr 126
Registrinumber:

Katastroofid:
Ümberehitused:Ühekordne tütarlastekooli hoone valmis 1780, 1860 asuti ehitama õllevabrikut. 1903. a. ehitati hoone ümber elamuks, 1933- 34. a. ehitati võlvitud õllekeldrid kohvikuks KO- KO- KO ( arh N. Kusmin ), 1939. a. ehitati esimese korruse 12- toaline korter ümber kolmeks korteriks. Nõukogude perioodil tehti sisemisi ümberehitusi ja lisati ühekordsd hooned maja hooviküljele. 2001. a. asuti rekonstrueerima kogu hoonet, säilitati üksnes välisseinad.
Restaureerimised:alates 2001

Projekti asukoht:LPMKO arhiiv
Aruanne, õiend:Ajalooline õiend: kvartal Rüütli - Gildi - Kompanii - Küütri tänavad. Autor M. Eimre, 1979.a., asub OÜ ARC - Projekti arhiivis, nr. 100.
Arhitektuuriajaloolised eritingimused. Autor Maret Eimre, 1997. a., asub OÜ ARC Projekt arhiivis, nr. 347
Publikatsioon:

Märkused:

Sisestatud: 19.12.2001Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 17.05.2004Alari Vaino
 
[mälestiste register]