Siegfried Ferdinand Talviku (1878 - 1929) haud

Jrk:

Grupp:kultuurilooline haud

Kalmistu:Maarja ja Peetri kalmistu
Asukoht kalmistul:Raadi kalmistu peateest paremal, kalmistu keskmisel kolmandikul
Hauaplatsi number:p1-44

Piirdeaed:graniitplokkidest rant
Hauatähis:hauasammas
- autor:Ernst Jõesaar, 1938
- stiil, tehnika:
- materjalid:graniit
- kirjeldus:Püstisel tahukakujulisel graniitsambal on leinava naise reljeef, selle all professori nimi ning sünni- ja surmadaatumid.
- seisukorra hinnang:hea

Lühiinfo:
S. Talviku haud
S. Talviku hauatähis

Siegfried Ferdinand Talvik (20.09.1878 – 16.09.1929) oli eesti arstiteadlane, meditsiinidoktor (1921), professor (1925), kirjanik Heiti Talviku isa. Ta lõpetas aastal 1909 Tartu ülikooli, töötas seejärel jaoskonnaarstina Kihelkonnal, Narvas ja Pärnus. Võttis arstina osa I Maailmasõjast. Aastast 1919 oli Tartu linnaarst ning ühtlasi Tartu ülikooli ajaloo ja kohtuarstiteaduse õppejõud ja aastast 1925 korraline professor. Aastatel 1921 – 29 ajakirjade “Eesti Arst” ja “Tervis” toimetaja. Uurimusi leepra leviku kohta Baltimaades ning kohtuarstiteaduse alalt. (EE – 9)
Väärtushinnang:säilitamisväärtusega

Kaitstuse aste:Määramata
Kaitseala:
Õigusakt:
Registrinumber:
Vana registrinumber:

Ümberkujundused:
Restaureerimised:

Aruanne, õiend:
Publikatsioon:

Märkused:Ankeedi koostas Liisa Lang


Sisestatud: 22.10.2003Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 01.06.2004Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]