Felix Lepp`i (1881 - 1973) haud

Jrk:

Grupp:kultuurilooline haud

Kalmistu:Maarja ja Peetri kalmistu
Asukoht kalmistul:Raadi kalmistu peateest paremal, Kalmistu tänava poolsel kolmandikul
Hauaplatsi number:p2-140

Piirdeaed:betoonrant
Hauatähis:skulptuur ja hauaplaat
- autor:A. Starkopf
- stiil, tehnika:
- materjalid:graniit
- kirjeldus:Hauda kaunistab A. Starkopfi graniitskulptuur "Uinunu" ja väikesed mustad ümara ülaosaga graniidist hauaplaadid. Professori hauaplaadil on tekst:
"Professor dr. med.
Felix Lepp
1881 - 1973"
- seisukorra hinnang:hea

Lühiinfo:
Felix Lepp`i haud
Felix Lepp`i hauatähis

Feliks Lepp (02.05.1881 – 03.01.1973) oli mikrobioloog ja infektsionist, meditsiinidoktor (1924), professor (1944), teeneline teadlane (1956). Lõpetas 1918 Tartu ülikooli, oli 1918-19 Tartu linna kooliarst, seejärel Tartu nakkushaigla juhataja ja Tartu ülikooli õppejõud. Organiseeris 1940 Tartu Linna Sanitaar- Epidemioloogiajaama ja oli aastani 1941 selle peaarst; Aastatel 1944-60 töötas Tartu ülikoolis kateedri juhatajana. Korraldas Eestis nakkushaigustevastast võitlust, eriti tuberkuloositõrjet. Töid immunoloogia, nakkushaiguste ravi ja profülaktika alalt. (EE - 5)
Väärtushinnang:säilitamisväärtusega

Kaitstuse aste:Määramata
Kaitseala:
Õigusakt:
Registrinumber:
Vana registrinumber:

Ümberkujundused:
Restaureerimised:

Aruanne, õiend:
Publikatsioon:

Märkused:Ankeedi koostas Liisa Lang


Sisestatud: 10.10.2003Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 01.06.2004Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]