Herbert Ligi (1928-1990) ja Priit Ligi (1958- 1994)hauad

Jrk:

Grupp:kultuurilooline haud

Kalmistu:Maarja ja Peetri kalmistu
Asukoht kalmistul:Raadi kalmistu peateest paremal, kalmistu keskmisel kolmandikul
Hauaplatsi number:p56-27

Piirdeaed:graniitplokkidest rant
Hauatähis:mälestuskivi
- autor:
- stiil, tehnika:
- materjalid:graniit
- kirjeldus:Väikesel mustast graniidist lihvitud esiosaga hauakivil on tekst:
"Ajaloolane
professor
HERBERT LIGI
25. X 1928
12. XI 1990"
- seisukorra hinnang:rahuldav

Lühiinfo:
Herbert Ligi haud
Herbert Ligi hauatähis
H. Ligi poja, arheoloog Priit Ligi hauatähis

Herbert Ligi (25.10.1928 - 12.11.1990) oli eesti ajaloolane, ajaloodoktor (1969), professor (1972). Lõpetas Tartu ülikooli 1953. aastal, töötas 1955-74 Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis, aastast 1970 Tartu ülikoolis (1974. aastast üldajaloo kateedri juhataja). Oli 1988. aastast taasasutatud Õpetatud Eesti Seltsi esimees. H. Ligi on uurinud pms 13. – 19. saj Eesti agraar- ja asustusajalugu ning 1940. aastate massirepressioone. (Avaldanud töö: "Eesti rahvastikukaotused Nõukogude Liidu vanglates ja sunnitöölaagrites")

Samale hauaplatsile on maetud ka H. Ligi poeg Priit Ligi (24.05.1958 - 28.09.1994), kes oli väljapaistvaid noorema põlvkonna arheolooge. Põhjalikumalt tegelenud Virumaal asunud vadja muististega ja Saaremaa noorema rauaajaga. Priit Ligi hukkus Estonia katastroofis.

Priit Ligi
Väärtushinnang:säilitamisväärtusega

Kaitstuse aste:Määramata
Kaitseala:
Õigusakt:
Registrinumber:
Vana registrinumber:

Ümberkujundused:
Restaureerimised:

Aruanne, õiend:
Publikatsioon:

Märkused:Ankeedi koostas Liisa Lang


Sisestatud: 01.08.2003Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 14.10.2004Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]