Karl Menningu (1874-1941) haud

Jrk:15

Grupp:kultuurilooline haud

Kalmistu:Maarja ja Peetri kalmistu
Asukoht kalmistul:Raadi kalmistu peateest vasakul, Kalmistu tn. poolsel kolmandikul
Hauaplatsi number:V11-64

Piirdeaed:puudub
Hauatähis:mälestustahvel
- autor:
- stiil, tehnika:
- materjalid:graniit
- kirjeldus:graniidist mälestustahvel kultuuritegelase nime ja sünni- ning surmadaatumiteg
- seisukorra hinnang:hea

Lühiinfo:

K. Menning oli eesti lavastaja, teatripedagoog ja diplomaat. Aastatel 1906 - 1914 "Vanemuise" direktor ning näitejuht. Taotles ansamblimängu, elamuskunsti ja realistlikku elulisust. Suurt rõhku pani teatri mängukava kunstiküpsusele ja ühiskondlikule kaalukusele. Menning lavastas oma aja kaalukamaid eesti algupärandeid ning silmapaistvate välismaa autorite näidendeid. Temast sai alguse eesti kunstinõudlik lavastuskultuur.
Aastatel 1914 - 1918 oli Tallinnas "Päevalehe" teatriarvustaja ning 1918 - 1937 välismaal diplomaatilisel tööl.
Väärtushinnang:säilitamisväärtusega

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:
Õigusakt:Kultuuriministri määrus nr 7, 19.03.1997, RTL 1997,65,359.
Registrinumber:4337
Vana registrinumber:182

Ümberkujundused:
Restaureerimised:

Aruanne, õiend:
Publikatsioon:

Märkused:Ankeedi koostas Liisa Lang


Sisestatud: 01.05.2000Martin Luts
Viimati redigeeritud: 01.06.2004Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]