Harri Moora (1900-1968) haud

Jrk:9

Grupp:kultuurilooline haud

Kalmistu:Maarja ja Peetri kalmistu
Asukoht kalmistul:Raadi kalmistu peateest paremal, kalmistu keskmisel kolmandikul
Hauaplatsi number:P56-27

Piirdeaed:graniitblokkidest rant
Hauatähis:mälestuskivi
- autor:
- stiil, tehnika:
- materjalid:graniit
- kirjeldus:hallist graniidist mälestuskivi lihvitud graniidist alusel. Alusele raiutud tekst:

"Õigluse ja vabaduse püüet
inimeses tuleb pidada
igaveseks.
H. Moora"
- seisukorra hinnang:rahuldav

Lühiinfo:

H. Moora oli eesti arheoloog, ajaloodoktor, professor, TA akadeemik, teeneline teadlane. Töötas aastast 1947 kuni surmani Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis arheoloogia- (aastast 1958 arheoloogia ja etnograafia) sektori juhatajana. Oli 1936 - 50 Õpetatud Eesti Seltsi esimees ja aastast 1958 Rahvusvahelise Esi- ja Varase Ajaloo Teaduste Liidu Alatise Nõukogu liige. Moora oli eesti muinasteaduse silmapaistvaim arendaja, uurinud Baltimaade rauaaega, eesti ja naaberrahvaste etnilist ajalugu ja ühiskondlik - majandusliku korra arenemist.

Samale hauaplatsile on maetud abikaasa Aliise Moora, kes oli eesti etnograaf, ajalookandidaat (1965). Lõpetas 1927 Tartu ülikooli. Oli 1945 – 52 teadustöötaja Etnograafiamuuseumis ja 1952 – 78 TA Ajaloo Instituudis. Uurinud põhiliselt Ida-Eesti rahvakultuuri, eesti-vene etnilisi suhteid ja rahvapärase toidu ajalugu.
Väärtushinnang:säilitamisväärtusega

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:
Õigusakt:Kultuuriministri määrus nr 7, 19.03.1997, RTL 1997,65,359.
Registrinumber:4338
Vana registrinumber:836

Ümberkujundused:
Restaureerimised:

Aruanne, õiend:
Publikatsioon:

Märkused:Ankeedi koostas Liisa Lang


Sisestatud: 01.05.2000Martin Luts
Viimati redigeeritud: 01.06.2004Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]