Julius Tehveri (1900 - 1990) haud

Jrk:

Grupp:kultuurilooline haud

Kalmistu:Maarja ja Peetri kalmistu
Asukoht kalmistul:Raadi kalmistu peateest vasakul, Kruusamäe tänava poolsel kolmandikul
Hauaplatsi number:v72-2

Piirdeaed:elupuuhekk
Hauatähis:hauasammas ja mälestusplaat
- autor:
- stiil, tehnika:
- materjalid:graniit, pronks
- kirjeldus:Pruunikal graniidist hauasambal on professori pronksreljeef ning selle all nimi ja daatumid. Väikesel mustal mälestusplaadil on professori nimi ning daatumid.
- seisukorra hinnang:hea

Lühiinfo:
J. Tehveri haud
J. Tehveri hauasammas
J. Tehveri mälestusplaat

Julius Tehver (14.12.1900 – 07.02.1990) oli eesti loomaarstiteadlane, veterinaariadoktor (1929), professor (1938). Lõpetas 1927 Tartu ülikooli. Täiendas end 1929-30 stipendiaadina Edinburghi veterinaarkolledžis. Töötas 1930-44 TÜ, 1945-51 TRÜ ja 1951-76 EPA (ühtlasi 1956-63 TRÜ) õppejõuna ja kateedrijuhatajana ning 1976-84 EPA konsultantprofessorina. Oli rahvusvahelise ajakirja “Historiae Medicinae Veterinariae” ja ajakirja “Revista Portuguesa de Ciźncias Veterinįrias” toimetus- kolleegiumi auliige, Portugali Võrdleva Veterinaaranatoomia Ühingu liige ja aastast 1965 ülemaailmse veterinaarhistoloogia terminoloogia komisjoni tegevliige. Uurimusi koduloomade anatoomia, füsioloogia, histoloogia, tsütoloogia ja sigimise ning veterinaaria ajaloo ja muu alalt. Tehver on eestikeelse histoloogiaalase terminoloogia loojaid, paljude monograafiate, kõrgkooliõpikute ja erialaste käsiraamatute autor. Kirjutanud (1965-88) 13-osalise venekeelse koduloomade histoloogia monograafia koos vene-, ladina-, inglis-, prantsus- ja saksakeelse oskussõnastikuga ning 1989 venekeelse histoloogia terminoloogia seletava sõnastiku. (EE-9)
Väärtushinnang:säilitamisväärtusega

Kaitstuse aste:Määramata
Kaitseala:
Õigusakt:
Registrinumber:
Vana registrinumber:

Ümberkujundused:
Restaureerimised:

Aruanne, õiend:
Publikatsioon:

Märkused:Ankeedi koostas Liisa Lang


Sisestatud: 27.10.2003Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 01.06.2004Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]