Niina Raidi (1917 - 2001) haud

Jrk:

Grupp:kultuurilooline haud

Kalmistu:Maarja ja Peetri kalmistu
Asukoht kalmistul:Raadi kalmistu peateest vasakul, kalmistu Kruusamäe tänava poolsel kolmandikul
Hauaplatsi number:V94-146

Piirdeaed:betoonrant
Hauatähis:rist ja hauakivi
- autor:
- stiil, tehnika:
- materjalid:puit, graniit
- kirjeldus:Puidust valgeks värvitud õigeusu ristile on musta värviga kirjutatud ajaloolasenimi ning sünni- ja surmadaatumid. Väikesele hallist graniidist mälestuskivile on raiutud õigeusu rist ning Niina ja Aleksander Raidi nimed ning daatumid.
- seisukorra hinnang:rahuldav

Lühiinfo:
Niina Raidi haud
Niina Raidi hauatähis
Niina ja Aleksander Raidi hauakivi

Niina Raid (25.01.1917 - 26.11.2001) oli eesti kunstiajaloolane. Ta õppis aastatel 1934 – 37 ja 1941 – 45 Tartu ülikoolis (diplom 1948). Aastatel 1944 – 48 töötas Tartu ülikooli kunstiajalookateedris assistendina, 1959 – 62 Tartu Riiklikus Kunstimuuseumis teadusdirektorina ning 1969 – 81 Vabariiklikus Restaureerimisvalitsuses ja 1981 – 84 Kultuurimälestiste Riiklikus Projekteerimise Instituudis vanemteadurina. Olles keskendunud ka arhitektuuriajaloole on ta avaldanud uurimusi ja artikleid Tartu ja selle ümbruse ehitusmälestiste ning Tartu kunstisündmuste kohta. (EE 8. kd. Tallinn 1995)

Töid: “Tartu vanemaid ehitisi.” (1987), teatmik “Tartu ehitusmeistrid 17. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani.” (1987) , "Tartu tänavad aastani 1940" (1999).
Väärtushinnang:säilitamisväärtusega

Kaitstuse aste:Määramata
Kaitseala:
Õigusakt:
Registrinumber:
Vana registrinumber:

Ümberkujundused:
Restaureerimised:

Aruanne, õiend:
Publikatsioon:

Märkused:Ankeedi koostas Liisa Lang


Sisestatud: 01.08.2003Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 06.01.2006Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]