Jakob Hurda (1839-1907) haud

Jrk:10

Grupp:kultuurilooline haud

Kalmistu:Maarja ja Peetri kalmistu
Asukoht kalmistul:Raadi kalmistu peateest paremal, kalmistu keskmisel kolmandikul
Hauaplatsi number:P54-69

Piirdeaed:graniitblokkide vahel must metallist sepisaed
(valmistatud C. J. Lesta töökojas)
Hauatähis:postamendil paiknev rist
- autor:
- stiil, tehnika:
- materjalid:must graniit
- kirjeldus:mustast graniidist nelinurksel postamendil paiknev mustast graniidist rist. Postamendile on raiutud kiri:

" Issand,
mõtle minu peale,
Kui sa oma
kuningriiki tuled !
Luuk. 23.42"
- seisukorra hinnang:hea

Lühiinfo:
J. Hurda haud
J. Hurda hauatähis

J. Hurt oli eesti rahvaluule- ja keeleteadlane ning ühiskonnategelane. Oli 1872 - 81 Eesti Kirjameeste Seltsi president. Taotles emakeelset kooli ja rahvahariduse edendamist. Keelemehena propageeris uut kirjaviisi ja korraldas eesti kirjakeelt. Hurda peateened on eesti rahvaluule kogumine ja teadusliku publitseerimise algatamine. Rakendas rahvaluuleteaduses esimesena vabatahtlikke korrespondente. Hurda kogumistöö on nii ulatuselt kui metoodikalt pälvinud rahvusvahelise tähelepanu.
Väärtushinnang:säilitamisväärtusega

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:
Õigusakt:Kultuuriministri määrus nr 7, 19.03.1997, RTL 1997,65,359.
Registrinumber:4331
Vana registrinumber:176

Ümberkujundused:1 kaasmatus
Restaureerimised:

Aruanne, õiend:
Publikatsioon:

Märkused:Ankeedi koostas Liisa Lang


Sisestatud: 01.05.2000Martin Luts
Viimati redigeeritud: 03.02.2009Romeo Metsallik
 
[mälestiste register]