Maja, kus sõlmiti Tartu rahu

Staatus:Aktuaalne
Jrk:

Naita kaardil

Grupp:Ajalugu
Alagrupp:

Ehitusaeg:
Autor
Stiil:

Kirjeldus:Neljakordses kivihoones asub praegu Tartu Kutsehariduskeskus

Hoone Vanemuise 35, kus sõlmiti Tartu rahu
Mälestustahvlid hoonel Vanemuise 35
Legend:2. veebruaril 1920.a sõlmiti hoones Vanemuise t 35 Eesti ja Venemaa vahel Tartu rahu, mis lõpetas kahe riigi vahelise sõjaseisukorra ning millega Eesti sai Venemaalt esimese rahvusvahelise tunnustuse de jure. Tartu rahulepingu kohaselt tunnustas Venemaa Eesti riigi iseseisvust ja sõltumatust, loobudes kõigist seni Eesti maa ja rahva kohta kehtinud suveräänõigustest. Tartu rahu kujunes Eesti riigi alusmüüriks, Eesti muutus rahvusvahelise õiguse subjektiks ja seda kinnitasid peagi teiste riikide ametlikud tunnustused ning Eesti vastuvõtmine Rahvasteliidu liikmeks 21.09.1921. (EE, 9. kd. Tln., 1996)

Tähistus:mälestustahvel
- paigaldamise aeg:
- materjal:graniit
- tekst:Hoonel on kaks mustast graniidist mälestustahvlit eesti- ja venekeelse tekstiga. Tekst eestikeelsel mälestustahvlil:
" 2. VEEBRUARIL 1920. A
SÕLMITI SELLES MAJAS
RAHULEPING
EESTI JA VENEMAA VAHEL "

Omanik:Tartu Linn
Asukoht:Tartu linn; Vanemuise t. 35
Seisukorra hinnang:rahuldav
Kasutusrezhiim:MKA kooskõlastus

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:
Õigusakt:Kultuuriministri määrus nr 7, 19.03.1997, RTL 1997,65,359.
Registrinumber:4371
- vana number:4-k

Ümberehitused:
Restaureerimised:

Projekti asukoht:
Aruanne, õiend:
Publikatsioon:

Märkused:Ankeedi koostas Liisa LangSisestatud: 01.05.2000Martin Luts
Viimati redigeeritud: 17.05.2004Alari Vaino
 
[mälestiste register]