Vana-Jaani kalmistu

Jrk:
Nimekate õpetlaste ja kultuuritegelaste kalme Vana- Jaani kalmistul. Koostas Enn Veenpere. Tartu 1982.
Sama
Sama
Sama
Plaan samast tööst.

Grupp:Ajalugu

Rajamisaeg:1773
Asukoht:Raadi
Kirjeldus:Asub Raadil, Narva mnt. loodeküljel. Vana- Jaani kalmistu on paljude Tartu kultuuritegelaste viimaseks puhkepaigaks.
Lühiinfo:Jaani kogudus asutati linna kodanikkonna jaoks 1275.a. 23. veebruaril 1773.a. keelati vene keisrinna Katariina II ukaasiga kirikutesse ning linnades ja külades asuvatesse surnuaedadesse matmine. 1. mail 1773 kogunes linna magistraat eesotsas linnapea Gadebuschiga linna taha Raadi mõisa lähedal asuvale Jaamamõisa põllule ja valis välja Narva mnt äärse paiga maarahva kalmistu vastas. Sinna rajati Jaani kiriku saksa ja eesti koguduse kalmistud ning vene kiriku kalmistu. Vana- Jaani kalmistu kuulus saksa kogudusele. Pidulik avamine toimus 5. novembril 1773 laste matustega. Samaaegselt maeti tinavalamismeister J. C. Welling. Rae korraldusega 1781.a. nõuti, et matuseplatsid oleksid tähistatud nelja postiga ja hauad musta tahvliga, millel maetu nimi märgitud valgega. Kalmistu süstemaatilise planeerimisega alustati 18.s. 80. aastail. Käsitööliste (kullassepad, rätsepad, sadulsepad jt. ) pärushauaplatsidel oli enamasti ka kabel. Need on kõik hävinenud. Kalmistu värav asus Narva tee poolsel küljel, edelaküljele ehitati 1794.a. raehärra J. F. Telleri kabel. Kalmistuvahi maja asus lõunaküljel. Omad matuseplatsid olid üliõpilaskorporatsioonidel, seda piirkonda kutsuti rahvasuus " Burschen- Friedhof". 1855.a. laiendati kalmistut Raadi mõisa põldude arvelt ja see saavutas oma põhilise suuruse.1882.a. Tartu plaanil on surnuaedade ümbruse tänavavõrk juba välja kujunenud. 19.s. keskel loobuti enamasti kinnistest hauakambritest ning eelistati lahtist platsikujundust. 19.s. II poolel ja 20.s. algul ääristati hauaplatse metallpiiretega, 20.s. 20. aastail loobuti neist. 20.s. algul oli kalmistu piiratud taraga. Selle uuemas osas asuvad Carl Kleini ja Rauch- Seidlitzi kabelid. Jaani saksa kogudus koosnes balti- sakslastest, kes enne II Maailmasõda lahkusid Eestist. Pärast seda lakkas kalmistu praktiliselt eksisteerimast. Kalmistuvahi elamu kalmistu kaguosas põles 1944.a. 1950-53.a. lammutas linna kommunaalosakond mitmed kabelid ja värava. Paljud hauakivid veeti prügimäele või võeti teistkordselt kasutusele. Metallist piirdeid koguti vanametalliks. 1958.a. anti osa kalmistu maast kasutamiseks tehasele " Võit ". 1961. a. Tartu Linna TSN TK otsusega anti erinevate koguduste kalmistutele ühine nimi- Raadi kalmistu. 1972. a. hakati kommunaalosakonna tellimisel koostama Vana- Jaani kalmistu rekonstrueerimisprojekti ( eskiislahendus 1979 ). 1970/80. aastatel korrastati kalmistut ühiskondlikus korras. Kalmistu jõuti puhastada võsast ja risust ülikooli 350. juubeliks 1982. a. Praegu on see kasutusel park- kalmistuna. Tegelikult sai Vana- Jaani kalmistu oma nime alles hulk aastaid rajamisest hiljem, siis kui oli saksa kogudusele välja mõõdetud Uus- Jaani kalmistu maa.
Vana- Jaani kalmistu peasissepääs.
Raehärra J. F. Telleri perekonna hauakabel.
Rauch- Seidlitzi kabel.
Carl Kleini kabel.
Vana- Jaani kalmistu vaade.

Kogudus:Jaani kiriku saksa kogudus
Omanik:Tartu linna asutus Kalmistu

Piirdeaed:
- materjalid:puu
- lühikirjeldus:
- seisukorra hinnang:
Väravaehitus:
- autor:
- materjalid:
- lühikirjeldus:Asus Narva mnt. poolsel küljel. Hävinud.
- seisukorra hinnang:
Haljastus:kõrg
Sakraalehitus:J. F. Telleri kabel ( andmed ), Rauch- Seidlitzi kabel, Carl Kleini kabel
- ehitusaeg:1794
- autor:J.H. B. Walter
- stiil:klassitsism
- materjal:tellis, krohv
- kirjeldus:J. F. Telleri kabel on kuubikujuline ehitus murdkelpkatusega. Katuse kujundus annab kabelile barokse ilme. Fassaadi lahendus on sümmeetriline, ka kaunistusdetailid ( pilastrid, obeliskid ) on varaklassitsistlikud. Unikaalne oli ukse kaarvälja kujundus: puust nikerdatud medaljonraamistus, loorberivanikud, leinasümboolika. Maeti põranda all asuvasse hauakambrisse. Kabel restaureeriti 1971.a. Carl Kleini kabel on ehitatud tellistest, katus kaetud plekiga, põrand hallide ja mustade betoonplaatidega. Ukse ja aknaavad täidetud sepisvõredega. Kabelit mõõdistati 1979.a. suvel. Rauch- Seidlitzi kabel ( 1895 ) on sepisukse ja fassaaditorniga neogooti stiilis tellisehitus.
Abihooned ja rajatised:hävinud
Planeering:perpendikulaarne teestik

Kaitstuse aste:Riiklik
Kaitseala:
Õigusakt:Kultuuriministri määrus nr 7, 19.03.1997, RTL 1997,65,359.
Registrinumber:4317

Hauaplatsid:
1A. Brandt`i (1860 - 1932) haud
2Abner Uustal`i (1915 - 1985) haud
3Ago ja Aino Breede haud
4Aino Järvesoo (1910 - 2003) haud
5Aksel Kipperi (1907 - 1984) haud
6Aleksander Adojaani (1911 - 1983) haud
7Aleksander-Arnold Maastiku (1897 - 1987) haud
8Alexander Michael Karl Bulmerincq`i (1868 - 1838) haud
9Alexander von Bunge (1803 - 1890) haud
10Alma Ruubeli (1899 - 1990) haud
11Ants Kallikormi (1938 - 2001) haud
12Arnold Kask`i (1902 - 1994) haud
13Arnold Sau (1928 - 1983) haud
14Arthur Boettcher`i (1831 - 1889) haud
15Artur Lind`i (1927 - 1989) haud
16Arvi Järvekülg`i (1929 - 2002) haud
17August Matthias Hagen`i (1794 - 1878) haud
18Betti Alveri (1906 - 1989) haud
19Carl Christoph Traugott Friedemann Goebel´i (1794 - 1851) haud
20Carl Claus`i (1796 - 1864) haud
21Carl Johann von Seidlitz`i (1798 - 1885) haud
22Carl Julius Lesta (1857 - 1930) haud
23Carl Rathlef`i (1810 - 1895) haud
24Christian Johann Ströhmberg´i (1851 - 1907) haud
25Constantin Caspar Andreas Grewingk`i (1819 - 1887) haud
26Dietrich Heinrich Jürgensoni (1804 - 1841) haud
27Eduard Georg Wahl`i (1833 - 1890) haud
28Eduard Laugaste (1909 - 1994) haud
29Eduard Rudolf Hunt`i (1912 - 1989) haud
30Eduard Rüga (1903 - 1997) haud
31Eerik Kumari (1912 - 1984) haud
32Elmar Fischeri (1867 - 1935) haud
33Elmar Halleri (1907 - 1985) haud
34Elmar Karu (1903 - 1996) haud
35Elmar Rebase (1913 - 1984) haud
36Elmar Rätsepa (1923 - 2001) haud
37Elmar Siirde (1910 - 1988) haud
38Elmar Talviste (1937 - 1985) haud
39Elmar Vasara (1926 - 2004) haud
40Elmut Laane (1927 - 2001) haud
41Endel Ani (1925 - 1985) haud
42Endel Hang`i (1930 - 1978) haud
43Endel Laasiku (1921 - 1985) haud
44Endel Pihelgase (1927 - 1997) haud
45Enn Altosaare (1929 - 1986) haud
46Erik Linnumägi (1950 - 1997) haud
47Ernst Blessigi (1859 - 1940) haud
48Ernst Cristoph Friedrich Knorre (1759 - 1810) haud
49Ernst Raudami (1915 - 1992) haud
50Ernst Reinhold Hoffmanni (1801 - 1871) haud
51Ernst Reinhold von Hofmanni (1801 - 1871) haud
52Evald Nõmme (1906 - 1990) haud
53Evald Tordiku (1923 - 1989) haud
54Fedor Bucholtz`i (1872 - 1924) haud
55Ferdinand Minding`i (1806 - 1885) haud
56Franz Ulrich Theodor Aepinuse (1724-1802) haud
57Fred Kudu (1917 - 1988) haud
58Friedrich David Lenz`i (1745 - 1809) haud
59Friedrich Heinrich Bidder`i (1810 - 1894) haud
60Friedrich Reinhold Kreutzwaldi (1803-1882) haud
61Friedrich Robert Faehlmanni (1798-1850) haud
62G. B. Jaesche (1762 - 1842) haud
63Georg Friedrich Schlateri (1804-1870) haud
64Georg Wilhelm Rudolf Landeseni (1867 - 1935) haud
65Gotthilft Traugott Hahn`i (1875 - 1919) haud
66Gregor Helmersen`i (1803 - 1885) haud
67Grigori Kuzmini (1917 - 1988) haud
68Gunnar Kangro (1913 - 1975) haud
69Gustav August Adam Flor`i (1829 - 1883) haud
70Gustav Teichmüller`i (1832 - 1888) haud
71Gustav von Graffström´i (1786 - 1854)
72Hans Kedder`i (1930 - 1984) haud
73Hans Peter Boje Jessen`i (1801 - 1875) haud
74Hans Remm`i (1929 - 1986) haud
75Harald Habermani (1904 - 1986) haud
76Harald Peebu (1931 - 1998) haud
77Harry Mauring`u (1914 - 1985) haud
78Heigo Miidla (1919 - 1989) haud
79Heinrich Veromanni (1926 - 1991) haud
80Hengo Kingsi (1935 - 1980) haud
81Henn Elmeti (1941 - 2002) haud
82Henn Habermani (1935 - 1991) haud
83Henno Tikko (1936 - 1996) haud
84Herman Guido Samson von Himmelstierna (1809 - 1868) haud
85Herman Martin Asmuss`e (1812 - 1859) haud
86Hugo Lichtenstein`i (1869 - 1902) haud
87Ilmar Lääne (1940 - 1998) haud
88Ilmar Rebase (1912 - 1995) haud
89Indrikis Zile (1841 - 1919) haud
90Inge-Maret Orgo (1935 - 2003) haud
91Ivar Kulli (1928 - 1989) haud
92J. H. W. Döllen` i (1820 - 1897) haud
93J. K. Fr. Weihrauch`i (1841 - 1881) haud
94Jaan Klaari (1911 - 1983) haud
95Jaan Maramaa (1891 - 1986) haud
96Jaan Miländer`i (1866 - 1940) haud
97Jaan Simiskeri (1937 - 2002) haud
98Johan Sarve (1923 - 1983) haud
99Johann Friedrich Eschscholtz`i (1793 - 1831) haud
100Johann Jacob Friedrich Wilhelm Parrot` (1791 - 1841) haud
101Johann Karl Simon Morgensterni (1770-1852) haud
102Johann Philipp Gustav Ewers´i (1779 - 1830)
103Johann Samuel Friedrich Boubrig`i (1788 - 1852) haud
104Johann Sigismund Gottfried Huth`i (1763 - 1818) haud
105Johann Theodor ja Karl Konrad Grassi haud
106Johann Theodor Lembergi (1842 - 1902) haud
107Johann Waldmann`i(1856 - 1922) haud
108Johann Wilhelm Krause (1757 - 1828) haud
109Johannes Lükki (1913 - 2004) haud
110Johannes Tammeoru (1919 - 1986) haud
111Juhan Vilbaste (1924 - 1985) haud
112Julie Wilhelmine Hagen - Schwarz`i (1824 - 1902) haud
113Juri Lotmani (1922 - 1993) haud
114Kaarel Irdi ja Epp Kaidu haud
115Kaljo ja Maia Bork`i haud
116Kaljo Kivi (1934 - 1975) haud
117Kalju Paaveri (1921 - 1985) haud
118Karl August Senff´i (1770 - 1838) haud
119Karl Ernst von Baeri (1792-1876) haud
120Karl Julius Richard Happich`i (1863 - 1923) haud
121Karl Püssi (1913 - 1988) haud
122Karl Wilhelm von Seeler`i (1861 - 1925) haud
123Karl-Robert Kurmi (1926 - 1995) haud
124Kasimir Carl Eduard Raupach`i (1842 - 1913) haud
125Kulno Süvalepa (1929 - 1996) haud
126Kuno Kõrge (1913 - 1989) haud
127Lauri Aus`i (1970 - 2003) haud
128Leo Leesment`i (1902 - 1986) haud
129Leo Päi (1920 - 1999) haud
130Leonid Vaineri (1910 - 1987) haud
131Leophold Kessler`i (1835 - 1913) haud
132Liidia Tanimäe (1919 - 1982) haud
133Linda Kasuk`i (1921 - 1981) haud
134Ludvig August Struve (1796 - 1828) haud
135Ludwig Johann August Peter Mendelssohn`i (1852 - 1896) haud
136Ludwig Schwarz`i (1822 - 1894) haud
137Madis Välja (1936 - 1986) haud
138Mart Lepik`u (1900 - 1971) haud
139Matt Anso (1941 - 1989) haud
140Michael Wittlich`i (1866 - 1933) haud
141Mihhail Kotik`u (1923 - 1994) haud
142Moritz von Engelhardt`i (1779 - 1842) haud
143Nikolai Gräzini (1902 - 1979) haud
144Oleg Mutt`i (1920 - 1986) haud
145Olev Avaste (1933 - 1991) haud
146Oswald Schmidt`i (1823 - 1890) haud
147Otto Wilhelm Masingu (1763-1832) haud
148Ottomar Meykow`i (1823 - 1894) haud
149Paul Ariste (1905 - 1990 ) haud
150Paul Kard`i (1914 - 1985) haud
151Paul Kenkmanni (1945 - 2001) haud
152Pent Nurmekundi (1906 - 1996) haud
153Piers Uso Friedrich Walter`i (1795 - 1874) haud
154Rem Blum`i (1925 - 1989) haud
155Richard Kordese(1894 - 1920) haud
156Richard Ritsingu (1903 - 1994) haud
157Roland Laasmäe (1922 - 1975) haud
158Rudolf Griwing`i (1853 - 1922) haud
159Rudolf Gutmanni (1868 - 1927) haud
160Rudolf Põldmäe (1908 - 1988) haud
161Rudolf Säre (1909 - 1982) haud
162Salme Nõmmiku (1910 - 1988) haud
163Tartu kullasseppade tsunfti matusepaik
164Thomas Clausen`i (1801-1885) haud
165Uku Masingu (1909-1985) haud
166Uno Leisneri (1929 - 1989) haud
167Uno Palmi (1933 - 1989) haud
168Uuno Riispere (1929 - 1985) haud
169Valdeko Loigu (1911 - 1973) haud
170Valeri Bezzubovi (1929 - 1991) haud
171Valter Külveti (1964 - 1998) haud
172Vello Saage (1922 - 1991) haud
173Villem Alttoa (1898 - 1975) haud
174Villem Ernitsa (1891-1982) haud
175Voldemar Gutmanni (1851 - 1933) haud
176Voldemar Paaveli (1919 - 1992) haud
177Väino Mandeli (1927 - 1984) haud
178Ülo Arendi (1928 - 1991) haud
179Ülo Olli (1927 - 1997) haud

Inventariseerimised:Tiirmaa, U. Tartu Vana- Jaani kalmistu rekonstrueerimise eskiislahendus ja esimese järjekorra detailplaneerimine. Tallinn 1979; Suuder, O. Tartu Vana- Jaani kalmistu täiendav inventariseerimine seisuga 1992.a. november koos planeerimisettepanekutega. Tartu 1992; Kleini kabel. Ülesmõõtmisjoonised. Tallinn 1979. OÜ Arc Projekt arhiiv.
Publikatsioon:Raid, N. Tartu vanemaid ehitise. Tartu 1981.
Märkused:

Sisestatud: 01.05.2000Martin Luts
Viimati redigeeritud: 17.05.2004Alari Vaino
 
[mälestiste register]