K. J. Petersoni monument

Staatus:Aktuaalne
Jrk:


Grupp:Ajalugu
Alagrupp:monument

Ehitusaeg:1983
AutorJ. Soans, A. Murdmaa
Stiil:

Kirjeldus:
K. J. Petersoni monument
Sama lähemalt
Tekst K. J. Petersoni monumendil
Monument kujutab endast pronksist Kristjan Jaak Petersoni figuuri, paremas käes kepp, vasakus raamat. Hallidest graniitplaatidest alusel on pronksist tekst:

"Kas siis selle maa keel
Laulutuules ei või
Taevani tõustes üles
Igavikku omale otsida ?

KRISTJAN JAAK PETERSON"
Legend:Kristjan Jaak Peterson (14.03.1801 – 04.08.1822) oli eesti kirjanik. Ta õppis 1819 – 20 Tartu ülikooli usu- ja filosoofiateaduskonnas. Nimetas ennast maarahva lauljaks, hindas kirjanduse rahvuslikku omapära ja pidas võimalikuks algupärase eesti kirjanduse loomist. Tema luuleloomingust on teada umbes veerandsada luuletust. Põhiosa neist moodustavad heroilis-filosoofilised oodid ja lihtsama värsikoega pastoraalid. (EE – 7. kd. Tallinn 1994)

Tähistus:
- paigaldamise aeg:
- materjal:
- tekst:

Omanik:Tartu linn
Asukoht:Toomemägi;
Seisukorra hinnang:hea
Kasutusrezhiim:

Kaitstuse aste:Määramata
Kaitseala:Tartu vanalinna muinsuskaitseala
Õigusakt:
Registrinumber:
- vana number:

Ümberehitused:
Restaureerimised:

Projekti asukoht:
Aruanne, õiend:
Publikatsioon:

Märkused:Ankeedi koostas Liisa LangSisestatud: 30.07.2003Romeo Metsallik
Viimati redigeeritud: 17.05.2004Alari Vaino
 
[mälestiste register]