DateIssuedDocNumberTypeURLSubject
14.03.2019268Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031400268Konkursi "Aasta parim ehitis 2018" tulemuste kinnitamine
13.03.2019267Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031300267Pargi tn 10 kasutusloa andmine II ehitusjärgule
13.03.2019266Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031300266Rüütli tn 7 kasutusloa andmine III ehitusjärgule
12.03.20195Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2019031200005Tartu Linnatranspordi põhimäärus
12.03.2019265Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200265Muutmised linna 2019. a eelarve tuludes ja kuludes ning volituse andmine lepingu sõlmimiseks
12.03.2019264Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200264Vahendite eraldamine reservfondist
12.03.2019263Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200263Tartu linna asustusüksusel asuvatele Tamme pst 24a, Kesk kaar T23, Tamme puiestee T23, Tamme puiestee T33, Suur kaar T33 ja Tamme puiestee T43 kinnisasjadele sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12.03.2019262Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200262Tartu linn, Ringtee tn 75 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Tartu linna kasuks
12.03.2019261Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200261Tartu linn, Ravila tänav T53 kinnisasjale sundvalduse seadmine Telia Eesti ASi kasuks
12.03.2019260Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200260Tartu linna asustusüksusel asuvatele Raatuse tn 22 ja Ravila tn 19 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Tartu linna kasuks
12.03.2019259Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200259Tartu linn, Põik tänav T1 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12.03.2019258Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200258Tartu linn, Piima tänav T1 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12.03.2019257Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200257Tähtvere külas, Tartu teepiirkonnas kasutusloa andmine
12.03.2019256Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200256Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
12.03.2019255Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200255A. Haava tn 16 // 18, Tartu linn ehitusloa andmine
12.03.2019254Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200254Vaideotsus Tartu Linnavalitsuse 05.02.2019. a korraldusele nr 117 "Oa tn 27 projekteerimistingimuste väljastamisest keeldumine" esitatud vaide kohta
12.03.2019253Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200253Savi tn 2 projekteerimistingimuste määramine
12.03.2019252Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200252Alevi tn 3a projekteerimistingimuste määramine
12.03.2019251Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200251Rukki tn 31 krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraugu asukohana
12.03.2019250Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200250Tasuta sõiduõiguse andmine Tartumaa Töö- ja Karjäärimessi 2019 külastajatele
12.03.2019249Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200249Riigihanke "Tüve tänava sotsiaalmajade projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
12.03.2019248Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031200248Rahinge suplusala kinnistu maa tasuta kasutamise lepingu muutmine
11.03.2019247Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031100247Linnakantselei infotehnoloogia teenistuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
11.03.2019246Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031100246Seisukoha võtmine Tartu linna õhukvaliteedi parandamise tegevuskava bensopüreeni osas avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute osas ning avaliku arutelu aja ja koha määramine
05.03.2019245Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500245Vahendite eraldamine reservfondist
05.03.2019244Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500244Põhja puiestee ning Tüve, Lääne ja Ladva tänavate vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine
05.03.2019243Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500243Lossi tn 11 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
05.03.2019242Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500242Ida tn 9a kinnistule seatud hüpoteegist loobumine
05.03.2019241Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500241Enampakkumise korras maa üürile andmine
05.03.2019240Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500240Riigihanke "Tartu linna jalgteede ja rattateede skeemi koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine
05.03.2019239Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500239Tartu linn, Suur kaar T33 kinnisasjale sundvalduse seadmine ASi Gaasivõrgud kasuks
05.03.2019238Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500238Tartu linna asustusüksusel asuvatele Ilmatari tänav T1, Näituse tänav T1 ja K. E. von Baeri tn 13 kinnisasjadele sundvalduse seadmine Telia Eesti ASi kasuks
05.03.2019237Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500237Ilmatsalu küla, Oraspõllu kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
05.03.2019236Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500236Tasuja tn 1 püstitatavale elamule aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
05.03.2019235Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500235Ranna tee 13 ja Ranna tee 15 katastriüksuste aadresside muutmine
05.03.2019234Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500234Narva mnt 82 katastriüksuse aadressi muutmine
05.03.2019233Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500233Maaüksuse aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
05.03.2019232Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500232Aadressi Tartu linn, W. Struve tn 5a/4 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
05.03.2019231Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500231Tähtvere külas, Tartu teepiirkonnas kasutusloa andmine
05.03.2019230Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500230Tähe tn 133c kasutusloa andmine I ehitusjärgule
05.03.2019229Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500229Ringtee tn 78 kasutusloa andmine
05.03.2019228Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500228Raatuse tn 73 kasutusloa andmine
05.03.2019227Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500227Kungla tn 36a kasutusloa andmine
05.03.2019226Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500226Kalda tee 1c kasutusloa andmine III ehitusjärgule
05.03.2019225Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500225Ida tn 9a kasutusloa andmine
05.03.2019224Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500224Ida tn 9 kasutusloa andmine
05.03.2019223Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500223Bajadeeri tn 3 kasutusloa andmine
05.03.2019222Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500222Aardla tn 112 kasutusloa andmine II ehitusjärgule
05.03.2019221Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500221Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
05.03.2019220Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500220Vinkli tn 4 projekteerimistingimuste määramine
05.03.2019219Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500219Vinkli tn 2 projekteerimistingimuste määramine
05.03.2019218Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500218Projektis "Green Silver Age Mobility" osalemise heakskiitmine
05.03.2019217Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500217Maksuvabastuse andmine Pipe Standart OÜle
05.03.2019216Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500216Riigihanke "Kalda tee taastusremont lõigus Sõpruse ringliiklussõlm-Luha tn" pakkumuse edukaks tunnistamine
05.03.2019215Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500215Riigihanke "Tartu-Rahinge jalg- ja jalgrattatee rajamise projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine
05.03.2019214Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500214Osaühinguga EKL Otos äriruumi üürilepingu sõlmimine
05.03.2019213Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500213Tartu linn, Lille tn 9 äriruumi üürilepingu sõlmimine
05.03.2019212Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019030500212Riigihanke "Tartu Tamme staadioni kunstmuruväljaku rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine
26.02.2019211Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600211Vahendite eraldamine reservfondist
26.02.2019210Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600210Täiendavate vahendite arvelevõtmine linna 2019. a eelarves ja vahendite ümberpaigutused
26.02.2019209Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600209Seisukohtade võtmine Kalda tee 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud arvamuste osas ning avaliku arutelu aja ja koha määramine
26.02.2019208Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600208Tartu linna asustusüksusel asuvatele Tüürimehe tänav T1 ja Kapteni tänav T9 kinnisasjadele sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
26.02.2019207Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600207Tartu linna asustusüksusel asuvatele Roopa tänav T1 ja Variku tänav T7 kinnisasjadele sundvalduse seadmine AS Gaasivõrgud kasuks
26.02.2019206Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600206Tartu linn, Põllu tänav T1 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
26.02.2019205Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600205Tartu linn, Peetri tänav T49 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
26.02.2019204Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600204Vorbuse küla, Vorbusepõllu kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
26.02.2019203Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600203Vorbuse küla, Muidepõllu kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
26.02.2019202Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600202Vorbuse küla, Eino kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
26.02.2019201Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600201Vorbuse külas, Jõerahu tn 8 kasutusloa andmine
26.02.2019200Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600200Rüütli tn 7 kasutusloa andmine II ehitusjärgule
26.02.2019199Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600199Kesakanni tn 6 kasutusloa andmine
26.02.2019198Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600198Kasutusloa andmine
26.02.2019197Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600197Ehituslubade andmine
26.02.2019196Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600196Võru tn 171 projekteerimistingimuste määramine
26.02.2019195Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600195Rohu tn 6 krundi kooskõlastamine puurkaevu asukohana
26.02.2019194Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600194Kopli tn 44a krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraugu asukohana
26.02.2019193Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600193Maksuvabastuse andmine PÕDRA MAJA OSAÜHINGULE
26.02.2019192Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600192Riigihanke "Tartu lillepeenarde rajamine ja hooldus 2019" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
26.02.2019191Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600191Tartu linn, Tiigi tn 23 korteriühistule toetuse andmine
26.02.2019190Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600190Tartu linn, Tiigi tn 21 korteriühistule toetuse andmine
26.02.2019189Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600189Tähe 20 äriruumi üürilepingu sõlmimine
26.02.2019188Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600188Osalemine projektis "Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpetajate õpiränne - uuri, planeeri, teosta!"
26.02.2019187Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600187Osalemine projektis "Projektitaotlus "Culture First""
26.02.2019186Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019022600186Osalemine projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Tartus II voor"
19.02.2019185Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900185Tartu linn, Kastani tänav T43 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
19.02.2019184Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900184Tartu linn, Saare tn 1 kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
19.02.2019183Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900183Kinnisasjade detailplaneeringujärgsel jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
19.02.2019182Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900182Aleksandri tn 32 // Lina tn 4 // 6 // 7 // 8 // 9 //11 kinnisasja jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
19.02.2019181Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900181Tartu linn, Kooli tn 13 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
19.02.2019180Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900180Rahinge küla, Eespere ja Kuresalu katastriüksuste aadresside muutmine
19.02.2019179Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900179Maaüksuse aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
19.02.2019178Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900178Pikk tn 65 kasutusloa andmine
19.02.2019177Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900177Sepa tn 19, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa andmine
19.02.2019176Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900176Meruski tn 8, Tartu linn ehitusloa andmine
19.02.2019175Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900175Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
19.02.2019174Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900174Kvissentali põik 6 krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraugu asukohana
19.02.2019173Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900173Tasuta sõiduõiguse andmine rahvusvahelise korvpalliturniiril Tartu Basket Cup osalejatele
19.02.2019172Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900172Maksuvabastuse andmine TAVT OÜle
19.02.2019171Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900171Töövõtulepingu sõlmimine Rattar OÜga
19.02.2019170Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900170Riigihanke "N1 kategooria autodele jalgrataste transportimise pealisehitis" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
19.02.2019169Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900169Riigihanke "Tarbesõidukite ostmine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
19.02.2019168Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900168Riigihanke "Turu tn ja Ropka tee ristmiku rekonstrueerimise projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine
19.02.2019167Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900167Riigihanke "Tartu Variku kooli kardinate ost koos paigaldusega" pakkumuse edukaks tunnistamine
19.02.2019166Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900166Lasteaed Kivike kahe tualettruumi remonttööd
19.02.2019165Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021900165Riigihanke "Mööbli hankimine Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu 11 A õppekorpusesse" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
11.02.2019164Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK20190211001642018. aastast ületulnud investeerimisobjektide kasutamata vahendite avamine kasutamiseks 2019. a
11.02.2019163Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100163Vahendite eraldamine reservfondist
11.02.2019162Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100162Mõisavahe tn 71 ja Mõisavahe tn 71a kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
11.02.2019161Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100161Ujula tänava elamukruntide detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud arvamuste osas seisukoha võtmise tähtaja pikendamine
11.02.2019160Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100160Tartu linn, Kase tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
11.02.2019159Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100159Tartu linna asustusüksusel asuvatele Aleksandri tänav T33 ja Turu tänav T25 kinnisasjadele sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
11.02.2019158Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100158Tartu linnas Uus tn 21, Uus tänav T1 ja Pikk tänav T50 kinnisasjade osade vahetamisel ja piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
11.02.2019157Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100157Tartu linn, Puiestee tn 2e kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
11.02.2019156Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100156Tartu Linnavalitsuse 9. oktoobri 2018. a korralduse nr 1069 muutmine
11.02.2019155Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100155Optika tn 4 kasutusloa andmine
11.02.2019154Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100154Kasutuslubade andmine
11.02.2019153Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100153N. Triigi tn 3, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa andmine
11.02.2019152Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100152Sõnajala tn 9, Tartu linn ehituslubade andmine
11.02.2019151Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100151Ehituslubade andmine
11.02.2019150Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100150Voolu tn 35 projekteerimistingimuste määramine
11.02.2019149Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100149Risti tn 11 projekteerimistingimuste määramine
11.02.2019148Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100148Männimetsa tee 56 projekteerimistingimuste määramine
11.02.2019147Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100147Linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
11.02.2019146Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100146Maksuvabastuse andmine OÜle Vesi
11.02.2019145Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100145Riigihanke "Omanikujärelevalve teenuse osutamine Tartu linnas 2019. a arendajate poolt ehitatavatel tee-ehituslikel objektidel" pakkumuse edukaks tunnistamine
11.02.2019144Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100144Elamute ümbruste asfalteerimistööde tegemiseks toetuste suuruste kinnitamine ja kolmepoolsete lepingute sõlmimine
11.02.2019143Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100143Tartu Linnavalitsuse 28. augusti 2018. a korralduse nr 871 „Hajaasustuse programmi 2018 taotluste rahuldamine“ osaline kehtetuks tunnistamine
11.02.2019142Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100142Tartu linn, Riia tn 11 äriruumi üürilepingu muutmine
11.02.2019141Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100141Tartu linn, Kalevi 8 äriruumi üürilepingu muutmine
11.02.2019140Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100140Tähe 101 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Tartu Keskkatlamaja kasuks
11.02.2019139Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100139Sepa tn 15 a kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Tartu Keskkatlamaja kasuks
11.02.2019138Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100138Pepleri tn 1a kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Tartu Keskkatlamaja kasuks
11.02.2019137Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100137Aianduse tn 4 // Piima tn 1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Tartu Keskkatlamaja kasuks
11.02.2019136Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100136Tartu Haridustöötajate Liiduga ja Tartu Maakonna Haridustöötajate Ametiühinguga 2019. aastaks kollektiivlepingu sõlmimine
11.02.2019135Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019021100135PRIA Koolikava haridusmeetmete heakskiidu taotlemine ja taotluse esitamise tegevuste läbiviimiseks
05.02.2019134Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500134Riigihanke "Tartu linna elamute ja eluruumide korrashoiuteenuse ostmine perioodiks 01.04.2019. a-31.12.2021. a" pakkumuste edukaks tunnistamine
05.02.2019133Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500133Tallinna Lennujaam ASile Tartu lennuühenduste arendamiseks toetuse andmine
05.02.2019132Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500132Detailplaneeringute menetluse lõpetamine
05.02.2019131Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500131Tähe tn 135d ja Tähe tn 135f kruntide detailplaneeringu kehtestamine
05.02.2019130Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500130Rõhu küla, Ala-Kerge kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
05.02.2019129Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500129Arengustrateegia "Visioon Tartu 2040" koostamise juhtrühma ja ajakava kinnitamine
05.02.2019128Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500128Pallase pst 2 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
05.02.2019127Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500127Tartu Linnavalitsuse 18. detsembri 2018. a korralduse nr 1437 muutmine
05.02.2019126Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500126Rahinge küla, Allika katastriüksuste aadresside muutmine
05.02.2019125Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500125Tartu linnas Aianduse tn 22 // 22a, Aianduse tänav T1 ja Kopli tn 1b kinnisasjade osade vahetamisel ja piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
05.02.2019124Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500124Märja alevikus, Aretuse tn 5 kasutusloa andmine
05.02.2019123Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500123Näituse tn 33 kasutusloa andmine III ehitusjärgule
05.02.2019122Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500122Kasutusloa andmine
05.02.2019121Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500121Sadama tn 1, Tartu linn ehitusloa andmine
05.02.2019120Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500120Meruski tn 10, Tartu linn ehitusloa andmine
05.02.2019119Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500119Kaupmehe tn 6, Tartu linn ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
05.02.2019118Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500118Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
05.02.2019117Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500117Oa tn 27 projekteerimistingimuste määramisest keeldumine
05.02.2019116Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500116Tasuja tn 1 projekteerimistingimuste määramine
05.02.2019115Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500115Nõmmeliiva tn 8 projekteerimistingimuste määramine
05.02.2019114Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500114Metshirve tn 9 projekteerimistingimuste määramine
05.02.2019113Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500113Riigihanke "Mõisavahe tn 34-47 ala parklate ja juurdepääsude rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
05.02.2019112Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500112Kesa tn 60 krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraugu asukohana
05.02.2019111Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019020500111Tartu linna puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmine 2019. aastal
31.01.2019110Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019013100110Osalemine projektis "EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (EmpInno - nutika spetsialiseerumise strateegiate monitooring)"
29.01.201999Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900099Ehituslubade andmine
29.01.201998Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900098Tartu teepiirkond, Tähtvere küla, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa andmine
29.01.201997Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900097Peetri 82 projekteerimistingimuste määramine
29.01.201996Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900096ASiga Tartu Veevärk lepingute sõlmimine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamiseks üldistes huvides
29.01.201995Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900095Teelehe tn 3 krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraugu asukohana
29.01.201994Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900094Tasuta sõiduõiguse andmine
29.01.201993Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900093Tartu linn, Kaunase pst 22 äriruumide üürile andmise kirjaliku enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimine
29.01.201992Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900092Lepingu sõlmimine Novel Viimistlus OÜga
29.01.201991Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900091Tartu linn, Tiigi tn 8 korteriühistule toetuse andmine
29.01.201990Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900090Tartu linn, Kalevi tn 8 korteriühistule toetuse andmine
29.01.201989Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900089Tartu linn, Aleksandri tn 3 korteriühistule toetuse andmine
29.01.201988Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900088Osalemine projektis "Greentonia"
29.01.201987Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900087Ilmatsalu Põhikooli hoolekogu uue koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
29.01.20194Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2019012900004Tartu linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2019. aastaks
29.01.20193Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2019012900003Lapsehoiutoetuse suuruse kinnitamine 2019. aastaks
29.01.20192Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2019012900002Eralasteaiale eraldatava toetuse suuruse kehtestamine 2019. aastaks
29.01.2019109Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900109Pihva külas, Krolle tee 3 kasutusloa andmine
29.01.2019108Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900108Euroopa Investeerimispangaga finantseerimislepingu sõlmimine
29.01.2019107Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK20190129001072019. a alguse sihtotstarbeliste kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja volituse andmine lepingute sõlmimiseks
29.01.2019106Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900106Täiendavalt maamaksust vabastamine 2019. aastal
29.01.2019105Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900105Tartu linn, Kitsas tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
29.01.2019104Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900104Tartu linn, Vitamiini tn 5 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
29.01.2019103Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900103Tartu linnale kuuluvale kohalikule teele moodustatava katastriüksuse aadressi, ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja sihtotstarbe määramine
29.01.2019102Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900102Jalaka tn 34a krundi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
29.01.2019101Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900101Tartu linn, Wilhelm Struve tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
29.01.2019100Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012900100Kasutuslubade andmine
22.01.201986Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200086Projektis "Core – Cooking for the future" osalemise heakskiitmine
22.01.201985Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200085Tartu linnale kinnistu omandamine
22.01.201984Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200084Maksuvabastuse andmine Trassiehitus OÜle
22.01.201983Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200083Vahendite eraldamine reservfondist
22.01.201982Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200082Tartu linnale kuuluva kinnistu Inseneri tn 1 võõrandamine enampakkumise teel
22.01.201981Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200081Maa üürilepingu sõlmimine
22.01.201980Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200080Tamme puiestee T65, Tamme põik T1 ja Tamme puiestee T73 kinnistute koormamiseks Telia Eesti ASiga sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu muutmine
22.01.201979Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200079Tartu linn, Päeva tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
22.01.201978Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200078Tartu linn, Johann Voldemar Jannseni tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
22.01.201977Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200077Tartu linn, Raja tänav T17 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks
22.01.201976Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200076Tartu linna asustusüksusel asuvatele Eha tänav T33, Lev Tolstoi tänav T1 ja Salme tänav T1 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
22.01.201975Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200075Põhja pst 33 ja Ida tn 41 katastriüksuste maa osaline üürile andmine
22.01.201974Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200074Kummeli tn 10 kasutusloa andmine
22.01.201973Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200073F. R. Kreutzwaldi tn 56 kasutusloa andmine I ehitusjärgule
22.01.201972Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200072Kasutusloa andmine
22.01.201971Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200071Ehituslubade andmine
22.01.201970Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200070Loa andmine töövõtulepingu sõlmimiseks OÜga Nivoo
22.01.201969Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200069Riigihanke "Omanikujärelevalve teostamine Ülikooli tn rekonstrueerimisel" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
22.01.201968Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200068Riigihanke "Ülikooli tn rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
22.01.201967Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200067J. V. Jannseni tn 1 krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraugu asukohana
22.01.201966Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200066Tartu linn, Pepleri tn 27 äriruumi üürilepingu muutmine
22.01.201965Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200065Tartu linn, Raekoja plats 6 // Rüütli tn 2 äriruumi üürilepingu pikendamine ja ruumide allkasutuslepingu pikendamiseks nõusoleku andmine
22.01.201964Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200064Kultuuriosakonna kultuuriteenistuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
22.01.201963Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200063Tartu linna 2019. aasta eelarvest toetuse eraldamine kultuuriühingutele huvitegevuse korraldamiseks ja 2019. aasta saavutustoetust saavate ühingute kinnitamine rahvakultuuri valdkonnas
22.01.201962Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019012200062Osalemine projektis "Reveal YouropEaN Cultural Heritage, ENriCH "
15.01.201961Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500061Aktsiaseltsi Tartu Veevärk nõukogu liikme nimetamine
15.01.201960Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500060OÜ Tartu Veekeskus nõukogu liikme volituste pikendamine
15.01.201959Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500059Vahendite eraldamine reservfondist
15.01.201958Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500058Vahendite ümberpaigutused linna 2019. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks
15.01.201957Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500057Ilmatsalu paisjärve maaüksusest osa tasuta kasutusse andmine
15.01.201956Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500056Tartu linn, Võru tn 120 // 122 hoonele aadressi määramine
15.01.201955Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500055Rahinge küla, Vahtralehe kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
15.01.201954Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500054Märja alevik, Pilve tn 13 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
15.01.201953Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500053Konkursi "Aasta parim ehitis 2018" hindamiskomisjoni moodustamine ja konkursi juhendi kinnitamine
15.01.201952Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500052Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna 19. novembri 2018. a kirja nr 7-1/EPD-18-1129 peale esitatud vaide läbivaatamine
15.01.201951Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500051Saalungi tn 18 kasutusloa andmine I ehitusjärgule ning Tartu linn, Saalungi tn 18 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
15.01.201950Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500050Palsami tn 8 kasutusloa andmine
15.01.201949Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500049Marja tn 12 kasutusloa andmine
15.01.201948Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500048Kasutuslubade andmine
15.01.201947Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500047Jõerahu tn 23, Vorbuse küla, Tartu linn ehitusloa andmine
15.01.201946Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500046Ehituslubade andmine
15.01.201945Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500045Roosi tn 30 projekteerimistingimuste määramine
15.01.201944Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500044C. R. Jakobsoni tn 14 projekteerimistingimuste määramine
15.01.201943Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500043Tartu linn, W. Struve tn 5-30 äriruumi üürilepingu pikendamine
15.01.201942Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500042Osalemine projektis "Nõlvaku Kodu ehitamine Tartus"
15.01.201941Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500041Lepingu sõlmimine Inside Track`iga
15.01.201940Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500040Tartu Linnavalitsuse 7. jaanuari 2019. a korralduse nr 20 "Tartu linna 2019. a eelarvest noorte huvitegevuse ühingutele toetuse eraldamine" muutmine
15.01.201939Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500039Tartu Linnavalitsuse 5. juuni 2018. a korralduse nr 589 "Osalemine projektis "Koduse hoolekandeteenuse arendamine Tartu linnas"'' muutmine
15.01.201938Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011500038Lepingu sõlmimine Sporrong Eesti OÜga
10.01.201934Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019011000034Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
07.01.201920Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010700020Tartu linna 2019. a eelarvest noorte huvitegevuse ühingutele toetuse eraldamine
02.01.20199Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200009Riigihanke "Riia tn (Soinaste-Raja tn) taastusremont" pakkumuse edukaks tunnistamine
02.01.20198Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200008Tartu linn, Lutsu tn 16 äriruumi üürilepingu pikendamine
02.01.20197Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200007Riigihanke "Väljakuulutamiseta ja läbirääkimistega hankemenetlus riigihankele "Simulaatorite hankimine koos õppetarkvaraga Tartu Kutsehariduskeskusele"" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
02.01.20196Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200006Tartu linna 2019. aasta eelarvest spordi valdkonnale toetuse andmine
02.01.20195Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200005Tartu linna 2019. aasta eelarvest noorsootöö projektidele ja programmidele toetuse andmine
02.01.20194Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200004Tartu linna 2019. aasta eelarvest kultuuriprojektidele toetuse andmine
02.01.20193Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200003Projektis "Industry 4: transforming innovation ecosystem through better capacity of public enablers (InnoCAPE) " osalemise heakskiitmine
02.01.20192Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200002Osalemine projektis "Developing temporary agency work mobility between Estonia and Latvia (EST-LAT work mobility)"
02.01.201917Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200017Vahendite eraldamine reservfondist
02.01.201916Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200016Ilmatsalu aleviku asustusüksusel asuvale Kooli tee 5, Rahinge küla asustusüksusel asuvale Lõuna tee, Pihva küla asustusüksusel asuvatele Risu tee T3 ja Tanni tee T1 ning Rõhu küla asustusüksusel asuvatele Võngri tee ja Kungla tee kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks
02.01.201915Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200015Tähtvere küla, Vana-Palsa kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
02.01.201914Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200014Tartu linna asustusüksusel asuvatele Alasi tänav T1, Leegi tänav T1, Sepakuru tänav T1, Sepakuru tänav T11, Sepavälja tänav T1, Sepavälja tänav T11 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
02.01.201913Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200013Kasutuslubade andmine
02.01.201912Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200012Ehituslubade andmine
02.01.201911Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200011Ravila 57 projekteerimistingimuste määramine
02.01.201910Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200010Riigihanke "Annelinna tänavavalgustusvõrgu rekonstrueerimise projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine
02.01.20191Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019010200001Lepingute sõlmimine
27.12.20181457Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018122701457Euroopa Investeerimispangaga finantseerimislepingu sõlmimine
27.12.20181456Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018122701456Tartu linna 2019. a eelarve liigendamine
27.12.20181455Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018122701455Tamme pst 24a kasutusloa andmine
27.12.20181454Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018122701454Põik tn 12, Tartu linn ehitusloa andmine
27.12.20181453Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018122701453Kaupmehe tn 5, Tartu linn ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
27.12.20181452Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018122701452Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
27.12.20181451Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018122701451Tartu Linnavalitsuse korralduse kehtetuks tunnistamine
20.12.20181450Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018122001450Vahendite eraldamine reservfondist
20.12.20181449Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018122001449Vahendite ümberpaigutused linnakantselei 2018. a eelarves
18.12.20181448Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801448Kalda tee 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
18.12.20181447Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801447Projektis "Ettevõtlikud ülekoolilised õpilasfirmad Tartu KHK-s" osalemise heakskiitmine
18.12.20181446Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801446Projektis "Ettevõtlik praktika Tartu KHK-s" osalemise heakskiitmine
18.12.20181445Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801445Riigihanke "Microsofti tarkvaralitsentside soetamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
18.12.20181444Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801444Vahendite eraldamine reservfondist
18.12.20181443Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801443Muutmised linna 2018. a eelarve tuludes ja kuludes ning volituse andmine lepingu sõlmimiseks
18.12.20181442Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801442Seisukoha võtmine Tartu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja
KSH väljatöötamise kavatsusele esitatud ettepanekute osas
18.12.20181441Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801441Teguri tn 47a ja Teguri tn 51 kruntide ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
18.12.20181440Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801440Volituse andmine
18.12.20181439Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801439Rahinge küla, Oja tee 13 kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
18.12.20181438Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801438Kinnisasjade Narva mnt 171 ja Roosi tn 84 jagamisel ja liitmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine ning Tartu Linnavalitsuse 12.06.2018. a korralduse nr 628 kehtetuks tunnistamine
18.12.20181437Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801437Tartu linna asustusüksusel asuvatele Laulupeo puiestee T1 ja K. A. Hermanni tn 1b kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
18.12.20181436Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801436Tartu linn, Sepa tn 15a hoonetele aadresside määramine
18.12.20181435Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801435Kardla küla, Kinguotsa katastriüksustel hoonetele aadresside määramine
18.12.20181434Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801434Aadressi Tartu linn, Tedre tn 2 maakasutuse sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
18.12.20181433Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801433Tartu Linnavalitsuse 17. aprilli 2018 korralduse nr 371 osaline kehtetuks tunnistamine
18.12.20181432Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801432Kasutuslubade andmine
18.12.20181431Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801431Rüütli tn 7 kasutusloa andmine I ehitusjärgule
18.12.20181430Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801430Kalda tee 41 // Kalda tee 43 kasutusloa andmine III ehitusjärgule
18.12.20181429Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801429Jaama tn 143 kasutusloa andmine
18.12.20181428Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801428Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
18.12.20181427Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801427Riia tn 1, Tartu linn ehitusloa andmine
18.12.20181426Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801426Gildi tn 4 // Rüütli tn 14 ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
18.12.20181425Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801425Männimetsa tee 35 projekteerimistingimuste määramine
18.12.20181424Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801424Kardla küla, Andre kinnistu projekteerimistingimuste määramine
18.12.20181423Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801423Jaama tn 54a projekteerimistingimuste määramine
18.12.20181422Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801422Ülenurme tn 27 krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraugu asukohana
18.12.20181421Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801421Riigihanke "Korraldatud jäätmeveo teenuse kordamine 1. veopiirkonnas" hankelepingu sõlmimine
18.12.20181420Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801420Riigihanke "Variku Kooli õpilaste transport" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
18.12.20181419Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801419Riigihanke "Kastani tn (Riia-J.Kuperjanovi tn) rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
18.12.20181418Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801418Riigihanke "Aianduse, Piima ja Kopli tn rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
18.12.20181417Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801417Lepingu sõlmimine Arkaadia Halduse OÜga
18.12.20181416Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801416Tartu linn, Kaunase pst 22 sööklaruumide tasuta kasutamise lepingu muutmine
18.12.20181415Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801415Tartu linna munitsipaalgümnaasiumites esmakordselt õpinguid alustavatele õpilastele loodavate õppekohtade arvu kinnitamine 2019/2020. õppeaastaks
18.12.20181414Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801414Riigihanke "Viipekeele tõlketeenus 2019-2020" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
18.12.20181413Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121801413Riigihanke "Isikliku abistaja teenus 2019 - 2020" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
18.12.2018 27Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018121800027Tartu linna korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded
18.12.2018 26Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018121800026Tartu Kutsehariduskeskuse arengukava aastateks 2019 - 2023
18.12.2018 25Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018121800025Tartu Karlova Kooli arengukava aastateks 2019 - 2023
18.12.2018 24Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018121800024Tartu Lasteaed Rõõmupesa arengukava aastateks 2019 - 2023
18.12.2018 23Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018121800023Tartu Lastekunstikooli põhimäärus
17.12.20181412Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121701412Konverentsitoetuse andmine
11.12.20181411Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101411Vahendite eraldamine reservfondist
11.12.20181410Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101410Pikk tn 65 maaüksusest (Anne kanal) osa maa-ala üürile andmine
11.12.20181409Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101409Eesti Vabariigi kultuuri- ja spordipreemiate kandidaatide esitamine
11.12.20181408Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101408Tartu linna munitsipaalpõhikoolides 2019/2020. õppeaastal avatavate esimeste klasside arvu kinnitamine
11.12.20181407Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101407Tartu Linnavalitsuse 28. aprilli 2015. a korralduse nr 460 "Tartu Kutsehariduskeskuse nõunike kogu moodustamine" muutmine
11.12.20181406Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101406Sihtasutuse Tartumaa Turism nõukogu liikme volituste pikendamine
11.12.20181405Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101405Riigihange: "ESRI ArcGIS ELA (Enterprise Licence Agreement) omavalitsuslitsentsi pikendamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
11.12.20181404Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101404Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks
11.12.20181403Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101403Ujula tn elamukruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
11.12.20181402Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101402Tähe tn 135d ja Tähe tn 135f kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
11.12.20181401Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101401Tartu linn, Paju tn 17b ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
11.12.20181400Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101400Tartu linnas katastriüksuste aadresside muutmine
11.12.20181399Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101399Tartu linn, Suur kaar 56 hoonele aadressi määramine
11.12.20181398Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101398Kasutuslubade andmine
11.12.20181397Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101397Teguri tn 47b kasutusloa andmine
11.12.20181396Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101396Kristalli tn 5 kasutusloa andmine
11.12.20181395Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101395Kodukolde 8 projekteerimistingimuste määramine
11.12.20181394Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101394Herne tn 52 kasutusloa andmine I ehitusjärgule
11.12.20181393Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101393Ehituslubade andmine
11.12.20181392Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101392Ujula tn 4, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine, uue ehitusloa andmine ja kasutusloa andmine
11.12.20181391Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101391Rüütli tn 7, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa andmine
11.12.20181390Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101390Pargi tn 10 // 10/1 // 10/2 // 10/3 // 10/4 ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa andmine
11.12.20181389Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101389Nelgi tn 24, Tartu linn ehitusloa välja andmisest keeldumine
11.12.20181388Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101388Räni tn 24 projekteerimistingimuste määramine
11.12.20181387Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101387Tartu linn, Nõmme tn 9 krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraugu asukohana
11.12.20181386Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101386Riigihanke "Tamme pst rekonstrueerimine lõigus Raja tn kuni Kesk kaar tn" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
11.12.20181385Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101385Riigihanke "Korraldatud jäätmeveo teenuse kordamine 3. veopiirkonnas" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
11.12.20181384Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101384Muudatuskokkuleppe sõlmimine Ragn-Sells ASiga
11.12.20181383Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101383Tartu linn, Kaunase pst 22 äriruumide üürile andmine kirjalikul enampakkumisel
11.12.20181382Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101382Riigihanke "Simulaatorite hankimine koos õppetarkvaraga Tartu Kutsehariduskeskuse" pakkumuste edukaks tunnistamine ja hankelepingute sõlmimine
11.12.20181381Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101381Riigihanke "Arvutite rentimine Tartu Kutsehariduskeskusele" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
11.12.20181380Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101380Väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanke "Toiduainete hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele" pakkumuste edukaks tunnistamine ja hankelepingute sõlmimine
11.12.20181379Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101379Rahandusosakonna eelarveteenistuse ja haridusosakona teenistuskohtade koosseisu muutmine
11.12.20181378Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121101378Riigihanke "Laste päevakeskuse teenuse ost Tartu linnas 2019-2020" pakkumuste edukaks tunnistamine
10.12.20181377Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018121001377Riigihanke "Tartu linna ühistranspordi elektroonilise tasukogumissüsteemi ja piletimüügiteenuse opereerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
06.12.20181376Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120601376OÜ Tartu Veekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu uue liikme nimetamine
06.12.20181375Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120601375Kalda tee 15 kasutusloa andmine
06.12.20181374Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120601374Pärna tn 33a kasutusloa andmine
04.12.20181373Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401373Vahendite eraldamine reservfondist
04.12.20181372Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401372Tartu linn, Orava tn 28b/8 maa maksustamishinna määramine
04.12.20181371Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401371Tartu Linnavalitsuse 27. novembri 2018. a korralduse nr 1335 kehtetuks tunnistamine
04.12.20181370Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401370Tartu Linnavalitsuse 18. septembri 2018. a korralduse nr 968 muutmine
04.12.20181369Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401369Rõhu küla, Ärkmani kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
04.12.20181368Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401368Tartu linn, Raeremmelga tn 4 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
04.12.20181367Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401367Tartu linn, Roosi tn 86 hoonele aadressi määramine
04.12.20181366Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401366Tamme pst 83 kasutusloa andmine
04.12.20181365Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401365Kandikülas, Laikasküla tee 10 kasutusloa andmine
04.12.20181364Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401364Kungla tn 38 kasutusloa andmine
04.12.20181363Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401363Kuljuse tn 4 kasutusloa andmine
04.12.20181362Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401362Alevi tn 28 kasutusloa andmine
04.12.20181361Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401361Kasutuslubade andmine
04.12.20181360Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401360Vaideotsus Tartu Linnavalitsuse 2.10.2018. a korralduste nr 1021 ja 1022 ning ehituslubade nr 1812271/24397, 1812271/24399 ja 1812271/24393 peale esitatud vaide kohta
04.12.20181359Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401359Raua tn 8, Tartu linn ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
04.12.20181358Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401358Aleksandri tn 53, Tartu linn ehitusloa andmine ja Aleksandri tn 53 // Jõe tn 4 // 6 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
04.12.20181357Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401357Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
04.12.20181356Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401356Võru 57A projekteerimistingimuste määramine
04.12.20181355Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401355Sepa tn 15e projekteerimistingimuste määramine
04.12.20181354Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401354Jalakakuru tn 6 projekteerimistingimuste määramine
04.12.20181353Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401353Jalaka tn 77 // Ringtee tn 25 projekteerimistingimuste määramine
04.12.20181352Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401352Riigihanke "Teenuse osutamise kontsessioon Tartu Lasteaed Lotte toitlustamisteenuse osutaja leidmiseks" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
04.12.20181351Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401351Korteriomandi Tartu linn, Ilmatsalu küla, Tellise tee 4-2 enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimine
04.12.20181350Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401350Ilmatsalu Tellise tee 4 korteriomandite 1 ja 8 enampakkumiste võitjaga lepingu sõlmimine
04.12.20181349Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401349Korteriomandi Tartu linn, Ilmatsalu alevik, Raba tee 3-6 enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimine
04.12.20181348Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401348Riigihanke "Köögiseadmete hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele" pakkumuste edukaks tunnistamine ja hankelepingute sõlmimine
04.12.20181347Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401347Osalemine projektis "European Academy of Outdoor Arts (EAOA): School of Participatory Arts"
04.12.20181346Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018120401346Lepingu sõlmimine Balti Intermed OÜga
04.12.2018 22Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018120400022Tartu Lasteaed Kelluke arengukava aastateks 2019 - 2024
04.12.2018 21Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018120400021Tartu munitsipaalpõhikoolide ja -gümnaasiumite eelarvestamise alused
04.12.2018 20Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018120400020Ilmatsalu Muusikakooli põhimäärus
04.12.2018 19Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018120400019Tartu II Muusikakooli põhimäärus
04.12.2018 18Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018120400018Tartu I Muusikakooli põhimäärus
27.11.20181345Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701345Riigihanke "Tartu linna veebirakendustele tugiteenuste ostmine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
27.11.20181344Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701344Vahendite eraldamine reservfondist
27.11.20181343Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701343Tartu linn, Uus tn 10a maa maksustamishinna määramine
27.11.20181342Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701342Tartu linn, A. Haava tn 13b maa maksustamishinna määramine
27.11.20181341Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701341Maa-aladele aadresside, pindalade ja maakasutuse sihtotstarvete määramine
27.11.20181340Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701340Tartu linn, Carl Robert Jakobsoni tänav T15 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
27.11.20181339Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701339Tartu linn, Kure tänav T15 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
27.11.20181338Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701338Tartu linn, Viljandi maantee T31 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
27.11.20181337Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701337Tartu linna asustusüksusel asuvatele Vanemuise tn 45b ja Vanemuise tänav T35 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
27.11.20181336Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701336Tartu linna asustusüksusel asuvatele Anne tn 87a ja Anne tn 89a kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
27.11.20181335Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701335Tartu linna asustusüksusel asuvatele Mõisavahe tn 35b, Mõisavahe tänav T14, Mõisavahe tänav T45, Mõisavahe tänav T69 ja Mõisavahe tn 34b//34c kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
27.11.20181334Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701334Tartu linn, Märja alevik, Põllu tn 8 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine
27.11.20181333Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701333Kinnisasja Tartu linn, Ringtee tn 75b jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
27.11.20181332Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701332Tartu linnas Räni põik tänaval katastriüksuste aadresside muutmine
27.11.20181331Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701331Ilmatsalu alevik, Pargi tee 1 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
27.11.20181330Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701330Hüpoteegist loobumine
27.11.20181329Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701329Tartu Linnavalitsuse 13.07.2018. a korralduse nr 764 muutmine
27.11.20181328Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701328Maa üürilepingu pikendamine
27.11.20181327Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701327Kasutuslubade andmine
27.11.20181326Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701326Ehituslubade andmine
27.11.20181325Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701325Koostöölepingute sõlmimine valdadega Turu tn 49 jäätmejaama kasutamisel
27.11.20181324Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701324Riigihanke "Tartu Herbert Masingu Kooli remonttööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
27.11.20181323Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701323Riigihanke "Tartu Variku Kooli ja spordihoone sisustus" pakkumuse edukaks tunnistamine
27.11.20181322Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701322Lepingu sõlmimine Hammerjack OÜga
27.11.20181321Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701321Ilmatsalu, Raba tee 2 kinnistu tasuta kasutamise lepingu muutmine
27.11.20181320Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112701320Tartu Maarja Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
27.11.2018 17Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018112700017Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteemi põhimäärus
26.11.20181319Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112601319Parkimistasuvabastuse andmine ja tasuta parkimislubade väljastamine 2019. aastaks
26.11.20181318Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112601318Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks
22.11.20181317Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112201317Kalda tee 1c kasutusloa andmine II ehitusjärgule
20.11.20181316Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001316Uppsala tn 2 kasutusloa andmine
20.11.20181315Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001315Tamme pst 19 projekteerimistingimuste määramine
20.11.20181314Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001314Vahendite eraldamine reservfondist
20.11.20181313Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001313Tartu linn, Turu tänav T31 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
20.11.20181312Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001312Tartu linn, Ravila tänav T17 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
20.11.20181311Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001311Tartu linn, Lammi tn 17 kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
20.11.20181310Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001310Tartu linn, Kungla tänav T27 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
20.11.20181309Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001309Tartu linn, Elva tänav T29 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
20.11.20181308Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001308Kalda tee 41 // 43 kinnistu jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
20.11.20181307Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001307Tartu linn, Vaba tn 25 hoonele aadressi määramine
20.11.20181306Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001306Tartu linnas Selli tänaval katastriüksuste aadresside muutmine ja hoonetele aadresside määramine
20.11.20181305Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001305Tüki küla, Ojaääre tn 22 hoonele aadressi määramine
20.11.20181304Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001304Tartu linnas Meisli ja Turu põik tänavatel katastriüksuste aadresside muutmine ja hoonetele aadresside määramine
20.11.20181303Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001303Tartu linn, Märja alevik, Aretuse tn 5 hoonele aadressi määramine
20.11.20181302Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001302Palsami tn 11 kasutusloa andmine
20.11.20181301Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001301Kasutuslubade andmine
20.11.20181300Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001300Kapsa tn 1, Tartu linn ehitusloa andmine
20.11.20181299Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001299Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
20.11.20181298Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001298Muru tn 9 projekteerimistingimuste määramine
20.11.20181297Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001297Asusilla tee 1a projekteerimistingimuste määramine
20.11.20181296Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001296Maksuvabastuse andmine OÜle TAVT
20.11.20181295Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001295Riigihanke "Vaksali - Fr. Tuglase -Fr. R. Kreutzwaldi tn kergliiklustee ehitamise põhiprojekti koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
20.11.20181294Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001294Riigihanke "Vahi tn rekonstrueerimise projekteerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
20.11.20181293Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001293Riigihanke "Nutikad ülekäigurajad" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
20.11.20181292Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001292Riigihanke "Korraldatud jäätmevedu endise Tähtvere valla territooriumil" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
20.11.20181291Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001291Lepingu sõlmimine DECKOL OÜga
20.11.20181290Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001290Lepingu sõlmimine Centest OÜga
20.11.20181289Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001289Hankelepingu sõlmimine EST Networks OÜga
20.11.20181288Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001288Riigihanke "Toitlustamisteenuse ost Karoliine ja Rukkilille lastehoiule ja Tartu Maarjamõisa lasteaiale" pakkumuste edukaks tunnistamine ja hankelepingute sõlmimine
20.11.20181287Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001287Riigihanke "Tartu linna elamute, haldushoonete ja rajatiste korrashoiuteenuse ostmine perioodil 01.01.2019. a–31.12.2021. a" pakkumuste edukaks tunnistamine
20.11.20181286Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018112001286Lepingu sõlmimine CleanPro OÜga
19.11.20181285Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111901285Seisukoha võtmine Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023 avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute osas ning avaliku arutelu aja ja koha määramine
13.11.20181284Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301284Kalda tee 41 // Kalda tee 43 kasutusloa andmine II ehitusjärgule
13.11.20181283Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301283Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituste andmine lepingute sõlmimiseks
13.11.20181282Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301282Rahandusosakonna raamatupidamisteenistuse teenistuskohtade koosseisu muutmine
13.11.20181281Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301281Sepa tn 20 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
13.11.20181280Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301280Jänese tn 40 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
13.11.20181279Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301279Tartu linn, Salme tn 32 maaüksuse hoonele aadressi määramine
13.11.20181278Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301278Tartu linn, Kandiküla, Laikasküla tee 1 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
13.11.20181277Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301277Suur kaar 1 ja Raudtee tn 22a kinnistute piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
13.11.20181276Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301276Tartu linn, Ravila tn 61 katastriüksuse aadressi muutmine
13.11.20181275Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301275Tartu linn, Tähe tänav T131 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
13.11.20181274Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301274Tartu linn, Turu tänav T45 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
13.11.20181273Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301273Tartu linna asustusüksusel asuvatele Raja tänav T17 ja Tamme puiestee T65 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
13.11.20181272Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301272Kasutuslubade andmine
13.11.20181271Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301271Ringtee tn 30 kasutusloa andmine
13.11.20181270Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301270Ravila tn 53 kasutusloa andmine
13.11.20181269Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301269Paju tn 11 kasutusloa andmisest keeldumine
13.11.20181268Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301268Ehituslubade andmine
13.11.20181267Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301267Tartu linn, Optika tn 4 kergliiklustee ehitusloa andmine
13.11.20181266Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301266Kirde tn 16 projekteerimistingimuste määramine
13.11.20181265Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301265Riigihanke "Tartu linna tänavate säilitusremont ajavahemikul 01.01.2019. a–31.12.2021. a" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
13.11.20181264Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301264Maksuvabastuse andmine PÕDRA MAJA OSAÜHINGULE
13.11.20181263Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301263Tartu linn, Raekoja plats 13 // Vabaduse pst 2 ruumide tasuta kasutamise lepingu pikendamine
13.11.20181262Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301262Lepingu sõlmimine EXTCROSS OÜga
13.11.20181261Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301261Tartu linna Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse ruumide Vaksali 14 remonttööde teostamine
13.11.20181260Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301260Tartu Karlova Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
13.11.20181259Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301259Tartu Herbert Masingu Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
13.11.20181258Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301258Tartu Forseliuse Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
13.11.20181257Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301257Tartu Aleksander Puškini Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
13.11.20181256Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018111301256Osalemine projektis "Museums as Virtual tourism and community Engagement platforms"
13.11.2018 16Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018111300016Tartu linna dokumendihaldussüsteemi põhimäärus
08.11.20181255Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110801255Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaalhoolekandekomisjoni 2. augusti 2018. a otsuse nr 783 peale esitatud vaide rahuldamata jätmine
06.11.20181254Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601254Tartu linna asustusüksusel asuvatele Raudtee tänav T41 ja Raudtee tänav T25 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
06.11.20181253Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601253Tartu linn, Jõe tn 5 hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
06.11.20181252Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601252Vaarika tänav T5, Tamme puiestee T73, Lemmatsi tänav T5, Linnu tänav T27, Linnu tänav T17, Linnu tänav T1 ja Linnu tänav T21 kinnistute koormamiseks Telia Eesti ASiga sõlmitud isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu osaline muutmine
06.11.20181251Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601251Puiestee tn 85 krundi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
06.11.20181250Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601250Ringtee tn 6 projekteerimistingimuste määramine
06.11.20181249Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601249Aleksandri 49b projekteerimistingimuste määramine
06.11.20181248Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601248Maksuvabastuse andmine OÜle Pipe Standart
06.11.20181247Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601247Hoonestusõiguse müügilepingute lõpetamine ja hoonestusõiguse tagasiostmine
06.11.20181246Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601246Aktsiaseltsi Tartu Veevärk audiitori nimetamine
06.11.20181245Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601245Raudteerajatise tööprojekti kooskõlastamine
06.11.20181244Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601244Tartu linna asustusüksuses hoonetele ja hoone korpustele aadresside määramine ning katastriüksuse aadressi muutmine
06.11.20181243Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601243Tartu linn, Pihva küla, Teeääre maaüksuse elamutele unikaalsete aadresside määramine
06.11.20181242Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601242Tartu linn, Lubja tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
06.11.20181241Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601241Tartu linna asustusüksusel asuvatele Tamme puiestee T65, Tamme põik T1 ja Tamme puiestee T73 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks
06.11.20181240Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601240Tartu linna asustusüksusel asuvatele Pikk tänav T67 ja Anne tn 44 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ning Tartu Linnavalitsuse 23. mai 2017. a korralduse nr 524 kehtetuks tunnistamine
06.11.20181239Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601239Tartu linna asustusüksusel asuvatele Anne tn 63 ja Anne tn 65 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
06.11.20181238Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601238Kalda tee 35 krundi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
06.11.20181237Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601237Kasutusloa andmine
06.11.20181236Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601236Tartu Linnavalitsuse 17. aprilli 2018. a korralduse nr 371 osaline muutmine - restaureerimistoetuse vähendamine
06.11.20181235Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601235Kuljuse tn 11 kasutusloa andmine I ehitusjärgule
06.11.20181234Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601234E. Kõksi tn 6 kasutusloa andmine
06.11.20181233Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601233Tartu Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine
06.11.20181232Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601232Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
06.11.20181231Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601231Narva mnt 27a kasutusloa andmine II ehitusjärgule
06.11.20181230Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601230Teguri 19a projekteerimistingimuste määramine
06.11.20181229Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601229Hüdse-Tamme kinnistule projekteerimistingimuste määramine
06.11.20181228Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601228Heki 5 krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraugu asukohana
06.11.20181227Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601227Hankelepingu sõlmimine Deckol OÜga
06.11.20181226Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601226Tartu linn, Gildi tn 3 äriruumi üürilepingu muutmine
06.11.20181225Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601225Tartu linn, Tähe tn 22 äriruumide allkasutusse andmiseks nõusoleku andmine
06.11.20181224Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601224Tartu Lasteaed Rukkilill hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
06.11.20181223Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601223Tartu Lasteaed Mõmmik hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
06.11.20181222Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601222Tartu Kesklinna Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
06.11.20181221Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018110601221Tartu Lasteaed Hellik hoolekogu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
06.11.2018 15Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018110600015Linnaruumi ekspertgrupi moodustamine ja tegevuse aluste kinnitamine
30.10.20181220Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001220Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves
30.10.20181219Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001219Tartu linn, Vabaduse pst 5 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks
30.10.20181218Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001218Raudteerajatise tööprojekti kooskõlastamine
30.10.20181217Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001217Maa üürilepingu sõlmimine
30.10.20181216Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001216Maa üürilepingu sõlmimine
30.10.20181215Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001215Tartu linna asustusüksusel asuvatele Võru tänav T75 ja Võru tn 75b kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
30.10.20181214Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001214Tartu linna asustusüksusel asuvate Vitamiini tänav T1 ja Ilmatsalu tänav T1 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
30.10.20181213Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001213Tartu linn, Tähe tänav T131 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
30.10.20181212Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001212Tartu linn, Põhja puiestee T15 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
30.10.20181211Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001211Tartu linna asustusüksusel asuvatele Narva mnt 2b ja Narva maantee T29 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks
30.10.20181210Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001210Tartu linn, Nikolai Lunini tänav T7 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
30.10.20181209Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001209Tartu linna asustusüksusel asuvate Kalda tee 24a, Kaunase puiestee T69, Kaunase puiestee T19, Kaunase pst 69c, Kaunase pst 23, Jaama tänav T179, Anne tänav T69, Anne tn 89a, Anne tn 61a, Anne tn 87a kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
30.10.20181208Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001208Tartu linn, Fortuuna tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
30.10.20181207Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001207Tartu linn, Rahinge küla, Kannika, Sireli, Leivamäe ja Rebasenurga katastriüksuste aadresside muutmine
30.10.20181206Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001206Tartu linn, Raatuse tn 99/10 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi ja sihtotstarbe määramine
30.10.20181205Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001205Tartu linn, F. R. Kreutzwaldi tn 60 hoonele aadressi määramine
30.10.20181204Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001204Tartu linn, Kesk kaar 16 hoonele aadressi määramine
30.10.20181203Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001203Tartu linn, A. Haava tn 13 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi ja sihtotstarbe määramine
30.10.20181202Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001202Võru 132a kasutusloa andmine
30.10.20181201Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001201Tähe tn 112 kasutusloa andmine
30.10.20181200Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001200Teguri tn 37b kasutusloa andmine
30.10.20181199Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001199Optika tn 15, Tartu linn ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
30.10.20181198Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001198Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
30.10.20181197Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001197Lepingu sõlmimine OÜga Nivoo
30.10.20181196Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001196Maksuvabastuse andmine OÜle Pipe Standart
30.10.20181195Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001195Kinnistu Ilmatsalu 18c/3 võõrandamine
30.10.20181194Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001194Tartu Veeriku Kooli hoolekogu uue koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
30.10.20181193Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001193Tartu Variku Kooli hoolekogu uue koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
30.10.20181192Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001192Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
30.10.20181191Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001191Tartu Tamme Kooli hoolekogu uue koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
30.10.20181190Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001190Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi hoolekogu uue koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
30.10.20181189Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001189Tartu Descartes'i Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
30.10.20181188Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001188Miina Härma Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
30.10.20181187Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001187Ilmatsalu Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
30.10.20181186Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001186Tartu Lasteaed Ristikhein hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
30.10.20181185Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018103001185Tartu Lasteaed Naerumaa hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
29.10.20181184Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102901184Vahendite eraldamine reservfondist
29.10.20181183Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102901183Kultuuriosakonna teenistuskohtade koosseisu muutmine
29.10.20181182Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102901182Tartu Annelinna Gümnaasiumi hoolekogu uue koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181181Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301181Vahendite eraldamine reservfondist
23.10.20181180Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301180Mõisavahe tn 73 krundi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
23.10.20181179Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301179Tartu linn, Õpetaja tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
23.10.20181178Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301178Tartu linn, Viljandi maantee T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
23.10.20181177Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301177Tartu linn, Viljandi maantee T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
23.10.20181176Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301176Tartu linna asustusüksusel asuvate Tüki paisjärv ja Õngu tee T1 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks
23.10.20181175Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301175Tartu linn, Timuti tänav T5 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks
23.10.20181174Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301174Tartu linn, Tamme puiestee T65 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
23.10.20181173Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301173Tartu linn, Roosi tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
23.10.20181172Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301172Tartu linn, Piiri tänav T3 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
23.10.20181171Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301171Tartu linn, Nisu tänav T35 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
23.10.20181170Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301170Tartu linn, Kalda tee T13 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
23.10.20181169Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301169Tartu linna asustusüksusel asuvatele Ihaste tee T1 ja Kalda tee T1 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
23.10.20181168Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301168Tartu linna asustusüksusel asuvatele Elva tänav T1 ja Kungla tn 2e // Tamme pst 1 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
23.10.20181167Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301167Tartu linn, Tammeoksa tn 24b, Tammeoksa tn 26b ja Tammeoksa tn 28b katastriüksuste aadresside muutmine
23.10.20181166Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301166Tartu linn, Ravila tn 51b katastriüksuse aadressi muutmine
23.10.20181165Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301165Tartu linn, Aasa tn 15 hoonele aadressi määramine
23.10.20181164Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301164Maa-ala aadressi, pindala ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
23.10.20181163Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301163Filosoofi tn 19 kasutusloa andmisest keeldumine
23.10.20181162Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301162Tähtvere küla, Tartu teepiirkonnas püstitatud soolalahuse sõlmele kasutusloa andmine
23.10.20181161Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301161Tähtvere küla, Tartu teepiirkonnas püstitatud kontorile kasutusloa andmine
23.10.20181160Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301160Tehnika tn 11 kasutusloa andmine
23.10.20181159Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301159Rukki tn 35 kasutusloa andmine
23.10.20181158Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301158Riia tn 22b kasutusloa andmine
23.10.20181157Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301157Mõisavahe tn 73 kasutusloa andmine I ehitusjärgule
23.10.20181156Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301156Kalda tee 41 // Kalda tee 43 kasutusloa andmine I ehitusjärgule
23.10.20181155Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301155Era tn 3/1 kasutusloa andmine
23.10.20181154Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301154Era tn 3 kasutusloa andmine
23.10.20181153Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301153Kasutuslubade andmine
23.10.20181152Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301152Herne tn 57, Tartu linn ehitusloa väljaandmisest keeldumine
23.10.20181151Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301151Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
23.10.20181150Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301150Jaama tn 74 projekteerimistingimuste määramine
23.10.20181149Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301149Aruküla tee 1 projekteerimistingimuste määramine
23.10.20181148Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301148Riigihanke "Vanemuise tn rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
23.10.20181147Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301147Maksuvabastuse andmine PÕDRA MAJA OSAÜHINGULE
23.10.20181146Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301146Riigihanke "Tartu Variku spordihoone spordiinventari ost" pakkumuse edukaks tunnistamine
23.10.20181145Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301145Riigihanke "Tartu Mart Reiniku Kooli õueala ehitustööd" pakkumuse edukaks tunnistamine
23.10.20181144Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301144Riigihanke "Tartu lasteaed Triinu Taavi kolme rühmaruumi remonditööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
23.10.20181143Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301143Riigihanke "Tartu lasteaed Piilupesa kahe rühmaruumi remonditööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
23.10.20181142Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301142Tartu linn, Lille tn 9 äriruumi üürilepingute muutmine
23.10.20181141Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301141Tartu Raatuse Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181140Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301140Tartu Mart Reiniku Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181139Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301139Tartu Maarjamõisa Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181138Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301138Tartu Lasteaed Tähtvere hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181137Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301137Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi Hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181136Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301136Tartu Lasteaed Sirel hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181135Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301135Tartu Lasteaed Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181134Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301134Tartu Lasteaed Sass hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181133Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301133Tartu Lasteaed Pääsupesa hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181132Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301132Tartu Lasteaed Poku hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181131Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301131Tartu Lasteaed Ploomike hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181130Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301130Tartu Lasteaed Midrimaa hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181129Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301129Tartu Lasteaed Meelespea hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181128Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301128Tartu Lasteaed Lotte hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181127Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301127Tartu Lasteaed Krõll hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181126Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301126Tartu Lasteaed Klaabu hoolekogu kinnitamine 2018/2019 õppeaastaks
23.10.20181125Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301125Tartu Lasteaed Kivike hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181124Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301124Tartu Lasteaed Karoliine hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181123Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301123Tartu Lasteaed Kannike hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181122Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301122Tartu Lasteaed Helika hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
23.10.20181121Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301121Riigihanke "Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele päevahoiuteenuse osutamine 2019-2020" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
23.10.20181120Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301120Riigihanke "Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele koduhooldusteenuse osutamine 2019-2020" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
23.10.20181119Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102301119Riigihanke "Tartu linna psüühiliste erivajadustega eakatele ööpäevaringse hoolekandeteenuse osutamine 2019" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
23.10.2018 14Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018102300014Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi arengukava aastateks 2019-2021
23.10.2018 13Määrushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVM2018102300013Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu arengukava aastateks 2019 - 2024
22.10.20181118Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018102201118Tartu linnale laenu võtmine
15.10.20181117Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501117Vahendite eraldamine reservfondist
15.10.20181116Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501116Tartu linnale laenu võtmine
15.10.20181115Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501115Tartu linna 2018. a II lisaeelarve liigendamine ja volituste andmine lepingute sõlmimiseks
15.10.20181114Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501114Maa üürilepingu lõpetamine FS ESTONIA OÜga ja maa üürilepingu sõlmimine Arugala OÜga
15.10.20181113Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501113Narva mnt 126d maa tasuta kasutamise lepingu pikendamine
15.10.20181112Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501112Maa üürilepingu sõlmimine R10 Eesti OÜga
15.10.20181111Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501111Maa tasuta kasutusse andmine Tartu linn, Kummeli tn 11 korteriühistule
15.10.20181110Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501110Tartu linnale kinnisasjade omandamine
15.10.20181109Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501109Tartu linna asustusüksusel asuvatele Raekoja plats 18 ja Magistri tänav T1 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
15.10.20181108Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501108Tartu Linnavalitsuse 5. juuni 2018. a korralduse nr 602 muutmine
15.10.20181107Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501107Tartu linn, Päeva tn 15 katastriüksuse aadressi muutmine
15.10.20181106Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501106Tartu linn, Betooni tn 9a ja Betooni tn 9b katastriüksuste aadresside muutmine
15.10.20181105Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501105Tartu linn, A. Haava tn 16 hoonele ja hoone korpustele aadresside määramine, katastriüksuse aadressi muutmine
15.10.20181104Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501104Kastani tn 42 kasutusloa andmine III ehitusjärgule
15.10.20181103Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501103Kasutuslubade andmine
15.10.20181102Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501102Turu tn 35a, Tartu linn ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
15.10.20181101Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501101Tartu linn, Oa tänava tee ehitusloa andmine
15.10.20181100Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501100Jalakakuru tn 4, Tartu linn ehitusloa andmine
15.10.20181099Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501099Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
15.10.20181098Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501098Staadioni 63//65//65a projekteerimistingimuste määramine
15.10.20181097Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501097Ravila tn 63a projekteerimistingimuste määramine
15.10.20181096Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501096Kaunase pst 72 projekteerimistingimuste määramine
15.10.20181095Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501095Kandiküla, Vana-Kase tee 6 kinnistu kooskõlastamine puurkaevu asukohana
15.10.20181094Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501094Andi kinnistu kooskõlastamine puurkaevu asukohana
15.10.20181093Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501093Töövõtulepingu sõlmimine ASiga TREF
15.10.20181092Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501092Osalemine projektis "Kriitiliselt mõtlev euroopa noor"
15.10.20181091Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501091Tartu Kroonuaia Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
15.10.20181090Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501090Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi hoolekogu uue koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
15.10.20181089Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501089Tartu Kivilinna Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
15.10.20181088Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501088Tartu Hansa Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
15.10.20181087Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501087Tartu Lasteaed Tõruke hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
15.10.20181086Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501086Tartu Lasteaed Rõõmupesa hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
15.10.20181085Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501085Tartu Lasteaed Piilupesa hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
15.10.20181084Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501084Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
15.10.20181083Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501083Tartu Lasteaed Kelluke hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
15.10.20181082Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018101501082Tartu Lasteaed Annike hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
09.10.20181081Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901081Volituste andmine lepingute sõlmimiseks
09.10.20181080Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901080Kokkuleppe sõlmimine valguse, varju ja müra talumise servituudi seadmiseks
09.10.20181079Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901079Tartu linn, Tähe tänav T127 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
09.10.20181078Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901078Tartu linna asustusüksusel asuvate Tähe tänav T1 ja Pargi tänav T1 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
09.10.20181077Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901077Tartu linn, Räni tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
09.10.20181076Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901076Tartu linn, Pargi tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
09.10.20181075Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901075Tartu linn, Narva maantee T157 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
09.10.20181074Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901074Tartu linna asustusüksusel asuvate Lossi tn 2, Lossi tänav T9 ja Ülikooli tänav T3 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
09.10.20181073Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901073Tartu linna asustusüksusel asuvate Kuu tänav T23 ja Tähe tänav T51 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
09.10.20181072Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901072Tartu linn, Kopli tänav T33 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
09.10.20181071Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901071Tartu linn, Hipodroomi tänav T7 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
09.10.20181070Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901070Tänavamaade katastriüksuste aadresside muutmine
09.10.20181069Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901069Tartu linn, Pihva küla, Kurvitsa tee 27 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
09.10.20181068Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901068Turu tn 34b/1 kasutusloa andmine
09.10.20181067Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901067Turu tn 2 kasutusloa andmine
09.10.20181066Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901066Sõpruse pst T11 Sõpruse ringi kiigeväljakule kasutusloa andmine
09.10.20181065Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901065Lõõtsa tn 2 kasutusloa andmine
09.10.20181064Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901064Kroonuaia tn 27a kasutusloa andmine
09.10.20181063Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901063Kasutuslubade andmine
09.10.20181062Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901062Meruski tn 8, Tartu linn ehitusloa välja andmisest keeldumine
09.10.20181061Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901061Kastani tn 127a, Tartu linn ehitusloa andmine
09.10.20181060Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901060Kalda tee 41 // 43, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa andmine
09.10.20181059Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901059Filosoofi tn 1, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine, uue ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
09.10.20181058Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901058Ehituslubade andmine
09.10.20181057Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901057Ehituslubade andmine
09.10.20181056Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901056Võsula vkt 5 projekteerimistingimuste määramine
09.10.20181055Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901055Tähe 104d projekteerimistingimuste määramine ja Tartu Linnavalitsuse 05.12.2017. a korralduse nr 1254 "Tähe tn 104a kinnistule mobiilsidemasti ja võrgusõlme rajamiseks projekteerimistingimuste määramine" kehtetuks tunnistamine
09.10.20181054Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901054Tartu linna esindaja määramine mittetulundusühingu Eesti Kodukaunistamise Ühendus volinike kogusse
09.10.20181053Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901053Riigihanke "Vanalinna tüüpi valgustite ümberehitamine Tartu linnas" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
09.10.20181052Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901052Jaamamõisa tn 28 äriruumi üürilepingu sõlmimine
09.10.20181051Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901051Korteriomandi Aleksandri tn 30-8 enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimine
09.10.20181050Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901050Hugo Treffneri Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine 2018/2019. õppeaastaks
09.10.20181049Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100901049Tellimuslepingu sõlmimine
02.10.20181048Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201048Ändi tee 20a projekteerimistingimuste määramine
02.10.20181047Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201047Roosi 83 äriruumi üürilepingu sõlmimine
02.10.20181046Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201046Sihtasutuse Tampere Maja nõukogu liikme volituste pikendamine
02.10.20181045Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201045ASi Tartu Turg nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu uue liikme valimine
02.10.20181044Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201044Sihtasutuse Tartu Keskkonnahariduse Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu uue liikme määramine
02.10.20181043Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201043Riigihanke "Arvutite rentimine Tartu linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavate asutustele" pakkumuse edukaks tunnistamine
02.10.20181042Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201042Vahendite eraldamine reservfondist
02.10.20181041Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201041Seisukoha võtmine Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja vastuväidete osas ning detailplaneeringu avaliku arutelu aja ja koha määramine
02.10.20181040Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201040Lubja tn 1a ja Lubja tn 1e kruntide detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
02.10.20181039Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201039Ringtee tänav T126 kinnisasja omandamine
02.10.20181038Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201038Tartu linn, Turu tänav T31 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
02.10.20181037Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201037Tartu linn, Turu tänav T25 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
02.10.20181036Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201036Tartu linn, Raatuse tn 88a kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
02.10.20181035Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201035Tartu linn, Ladva tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
02.10.20181034Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201034Tartu linn, Herne tn 67 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
02.10.20181033Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201033Tartu linn, Aianduse tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
02.10.20181032Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201032Tartu linna asustusüksusel asuvatele Anne tänav T69, Kaunase pst 23, Kaunase pst 69c, Kaunase puiestee T21 ja Kaunase puiestee T69 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
02.10.20181031Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201031Tartu linna asustusüksuses hoonetele ja hoone korpustele aadresside määramine, hoone aadressi muutmine ning katastriüksuse aadressi muutmine
02.10.20181030Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201030Tartu linn, Ravila tn 59a katastriüksuse aadressi muutmine
02.10.20181029Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201029Selleri tn 5 kasutusloa andmine
02.10.20181028Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201028Optika tn 2 kasutusloa andmine
02.10.20181027Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201027Lossi tn 15 kasutusloa andmine
02.10.20181026Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201026Kristalli tn 7 kasutusloa andmine
02.10.20181025Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201025Kasutuslubade andmine
02.10.20181024Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201024Vaksali tn 6, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa andmine
02.10.20181023Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201023Päeva tn 5, Tartu linn ehitusloa andmine
02.10.20181022Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201022Kapsa tn 8, Tartu linn ehitusloa andmine
02.10.20181021Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201021Tartu linn, Kapsa tn 4 ja Kapsa tn 6 ehituslubade andmine
02.10.20181020Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201020Aardla tn 112, Tartu linn, ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
02.10.20181019Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201019Ehituslubade andmine
02.10.20181018Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201018Ringtee tn 28a projekteerimistingimuste määramine
02.10.20181017Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201017Pääsukese tn 22 projekteerimistingimuste määramine
02.10.20181016Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201016Töövõtulepingu sõlmimine Pental Elekter OÜga
02.10.20181015Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201015Korteriomandi Võru tn 116-3 enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimine
02.10.20181014Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201014Korteriomandite Tellise tee 4-1, Tellise tee 4-2 ja Tellise tee 4-8 võõrandamine enampakkumise teel
02.10.20181013Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201013Osalemine projektis "Euroopalik identiteet ja väärtused noorte inimeste elus"
02.10.20181012Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018100201012Osalemine projektis "Study visit "The new age of cultural relations between Tartu, Turku, Tampere and Hafnarfjördur" (Nordic-Baltic Mobility Programme)"
27.09.20181011Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092701011Roosi tn 83 ruumide tasuta kasutamise lepingu sõlmimine
27.09.20181010Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092701010Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna teenistuskohtade koosseisu muutmine
25.09.20181009Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092501009Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikme ja tema asendaja määramine
25.09.20181008Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092501008Asutajaõiguste teostaja määramine sihtasutuses Tartu Ülikooli Kliinikum
25.09.20181007Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092501007Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu uue liikme määramine
25.09.20181006Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092501006Sihtasutuse Tartu Eluasemefond nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu uue liikme määramine
25.09.20181005Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092501005Sihtasutuse Tartu Perekodu Käopesa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme määramine
25.09.20181004Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092501004Vahendite eraldamine reservfondist
25.09.20181003Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092501003Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks
25.09.20181002Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092501002Maa üürilepingu pikendamine ja muutmine
25.09.20181001Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092501001Maa tasuta kasutusse andmine Tartu linn, Ravila tn 48 korteriühistule
25.09.20181000Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092501000Tartu linn, Ihaste tee 12a ja Tartu linn, Ihaste tee 16 kinnisasjade osade vahetamisel ja piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
25.09.2018 999Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500999Tartu linna asustusüksusel asuvate Ujula tn 65, Ujula tn 67 ja Ujula tänav T65 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
25.09.2018 998Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500998Tähtvere küla, Hõbemäe elamutele unikaalsete aadresside määramine
25.09.2018 997Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500997Turu tn 34b kasutusloa andmine I ehitusjärgule
25.09.2018 996Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500996Jaama tn 122 kasutusloa andmine
25.09.2018 995Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500995Haraka tn 6 kasutusloa andmine
25.09.2018 994Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500994Sarapuu tn 3, Tartu linn ehitusloa andmine
25.09.2018 993Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500993Alevi tn 28, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue ehitusloa andmine
25.09.2018 992Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500992Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
25.09.2018 991Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500991Osalemine projektis "Põhjamaade Ministrite Nõukogu programmi projekti raames õppereis Selfossi ning Turusse"
25.09.2018 990Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500990Kase tn 1a krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraukude asukohana
25.09.2018 989Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500989Maksuvabastuse andmine Asfaldigrupp OÜle
25.09.2018 988Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500988Töövõtulepingu sõlmimine OÜga TAVT
25.09.2018 987Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500987Riigihanke "Avalike jäätmekogumispunktide ümbruste koristamine Tartus 2019-2021"
pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
25.09.2018 986Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500986Riigihanke "Tartu Maarjamõisa Lasteaia sisustus" pakkumuse edukaks tunnistamine
25.09.2018 985Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500985Riigihanke "Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu 11A õppehoone rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine
25.09.2018 984Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500984Kaunase pst 68 ruumi tasuta kasutamise lepingu sõlmimine
25.09.2018 983Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500983Tartu linn, Uus tn 56 äriruumi üürilepingute muutmine
25.09.2018 982Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500982Tartu linn, Uus tn 56 äriruumi üürilepingu sõlmimine
25.09.2018 981Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500981Tartu linn, Lille tn 9 äriruumi üürilepingu pikendamine
25.09.2018 980Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500980Tartu linn, Riia tn 11 ruumide tasuta kasutamise lepingu tähtaja pikendamine
25.09.2018 979Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500979Mittetulundusühingu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmeõiguste teostaja nimetamine
25.09.2018 978Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500978Tartu linna 2018. aasta eelarvest toetuse eraldamine kooridele rahvariiete ostmiseks
25.09.2018 977Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018092500977Osalemine projektis "Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna õppereisid Tamperesse ja Stavangeri"
18.09.2018 976Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800976Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu uue liikme nimetamine
18.09.2018 975Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800975Vahendite eraldamine reservfondist
18.09.2018 974Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800974Tartu linn, F. Tuglase tn 2 katastriüksuse aadressi muutmine
18.09.2018 973Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800973Tartu linn, Ilmatsalu tn 48a maa maksustamishinna määramine
18.09.2018 972Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800972Vorbuse küla, Soomeküla-Perti kinnistu jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
18.09.2018 971Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800971Maa üürilepingu sõlmimine
18.09.2018 970Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800970Tartu linn, Tamme puiestee T9 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
18.09.2018 969Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800969Tartu linn, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav T9 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
18.09.2018 968Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800968Tartu linn, Aruküla tee T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
18.09.2018 967Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800967Tartu linn, Võru tänav T55 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
18.09.2018 966Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800966Tartu linna asustusüksusel asuvatele Nõlvaku tänav L17 ja Nõlvaku tänav T18 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks
18.09.2018 965Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800965Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
18.09.2018 964Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800964Turu tn 34b, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehitusloa andmine
18.09.2018 963Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800963Kandiküla, Vana-Kandi tee 18 ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
18.09.2018 962Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800962Tartu Linnavalitsuse 17. aprilli 2018. a korralduse nr 371 osaline muutmine - restaureerimistoetuse vähendamine
18.09.2018 961Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800961Riigihanke "Puulehtede vedu 2018" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
18.09.2018 960Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800960Töövõtulepingu muudatuskokkuleppe sõlmimine OÜga Kivipartner
18.09.2018 959Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800959Maksuvabastuse andmine PÕDRA MAJA OSAÜHINGULE
18.09.2018 958Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800958Riigihanke "Riia-Vaksali tn ristmiku rekonstrueerimise ja kergliiklustunnelite ning kergliiklussilla rajamise eelprojekti koostamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
18.09.2018 957Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800957Riigihanke "Kilbikontrollerite vahetus" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
18.09.2018 956Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800956Õpetaja elutöö auhinna taotluste hindamiseks komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine
18.09.2018 955Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800955Osalemine projektis "There is no Planet B".
18.09.2018 954Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800954Riigihanke "Wordpressil veebirakenduste jätkuarendamine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
18.09.2018 953Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091800953Konkursi "Parim ettevõtja 2017" tulemuste kinnitamine
11.09.2018 952Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100952Vahendite eraldamine reservfondist
11.09.2018 951Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100951Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves
11.09.2018 950Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100950Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja vastuväidete osas seisukoha võtmise tähtaja pikendamine
11.09.2018 949Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100949Seisukoha võtmine Kaunase pst 68b ja Annemõisa tn 1a kruntide ning lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutele ning detailplaneeringu avaliku arutelu aja ja koha määramine
11.09.2018 948Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100948Tartu linna asustusüksusel asuva kinnistu, nimega Tähe tn 104 jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
11.09.2018 947Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100947Tartu linn, F. R. Kreutzwaldi tn 26 kinnistu jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
11.09.2018 946Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100946Tartu linn, Kaunase pst 58a kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
11.09.2018 945Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100945Tartu linn, Jaama tänav T89 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks
11.09.2018 944Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100944Tartu linn, Rahinge küla, Ilmatsalu tee 72 kinnisasjaga piirnevale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja pindala määramine ning maa maksustamishinna kinnitamine
11.09.2018 943Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100943Tartu linn, Suur kaar 54 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11.09.2018 942Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100942Tartu linn, Ilmatsalu tn 48b maa maksustamishinna määramine
11.09.2018 941Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100941Tartu linn, F. R. Kreutzwaldi tn 48a katastriüksuse aadressi muutmine
11.09.2018 940Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100940Lemmatsi tn 26 kasutusloa andmine
11.09.2018 939Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100939Kasutuslubade andmine
11.09.2018 938Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100938Tartu linn, Tehase tänava ehitusloa andmine
11.09.2018 937Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100937Paju tn 1a, Tartu linn ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11.09.2018 936Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100936Herne tn 57, Tartu linn ehitusloa andmine lammutamiseks
11.09.2018 935Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100935Ehituslubade andmine
11.09.2018 934Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100934Vaba tn 9 projekteerimistingimuste määramine
11.09.2018 933Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100933Kurvitsa tee 11a projekteerimistingimuste määramine
11.09.2018 932Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100932Loa andmine 04.04.2018. a sõlmitud hankelepingu nr ET 18/30 muutmiseks
11.09.2018 931Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100931Korteriomandi Ilmatsalu alevik, Raba tee 3-6 võõrandamine enampakkumise korras
11.09.2018 930Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018091100930Projektis "Digitaalse õppevara arendamine Tartu KHK-s" osalemise heakskiitmine
05.09.2018 929Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090500929Seisukoha võtmine Tartu linna arengukavale 2018-2025 avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekute osas ning avaliku arutelu aja ja koha määramine
04.09.2018 928Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400928Vahendite eraldamine reservfondist
04.09.2018 927Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400927Täiendavate vahendite arvelevõtmine linna 2018. a eelarves ja vahendite ümberpaigutused ning volituse andmine lepingute sõlmimiseks
04.09.2018 926Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400926Kardla küla Aasanäki maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
04.09.2018 925Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400925Tartu linn, Vorbuse küla, Tapa-Tartu 419,9-421,6 km raudteel olemasoleva silla asendamiseks uuega ja väikese raadiusega raudtee kõverate ümber ehitamiseks projekteerimistingimuste määramine
04.09.2018 924Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400924Nõusoleku andmine kinnistusraamatu registriosadesse kantud eelmärgete kustutamiseks
04.09.2018 923Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400923Kokkuleppe sõlmimine ehituskohustuse täitmiseks ning varjuservituudi ja isikliku kasutusõiguse seadmine
04.09.2018 922Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400922Tehnika tn 2 ja Tehnika tn 14 kinnistute piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
04.09.2018 921Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400921Tartu linna asustusüksusel asuvate Ravila tn 57, Vinkli tn 8 ja Vinkli tänava kinnistute piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine ning kinnistuosade võõrandamine
04.09.2018 920Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400920Tartu linna asustusüksusel asuvate Madruse tn 14 ja Kvissentali tee T25 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
04.09.2018 919Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400919Tartu linnas Saalungi tänaval katastriüksuste aadresside muutmine
04.09.2018 918Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400918Tartu linn, Riia tn 193b ja Riia tn 193c katastriüksuste aadresside muutmine
04.09.2018 917Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400917Katastriüksuste aadresside muutmine
04.09.2018 916Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400916Filosoofi tn 9/1 kasutusloa andmine
04.09.2018 915Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400915Puiestee tn 107/2, Tartu linn ehitusloa andmine
04.09.2018 914Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400914Pikk tn 65, Tartu linn ehitusloa andmine
04.09.2018 913Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400913Ehituslubade andmine
04.09.2018 912Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400912Ändi tee 7 projekteerimistingimuste määramine
04.09.2018 911Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400911Vikerkaare 18 projekteerimistingimuste määramine
04.09.2018 910Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400910Ranna pst 10 projekteerimistingimuste määramine ja Tartu Linnavalitsuse 15.05.2018. a korralduse nr 504 "Ranna pst 10 projekteerimistingimuste määramine" kehtetuks tunnistamine
04.09.2018 909Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400909Luigelahe 22//22a projekteerimistingimuste määramine
04.09.2018 908Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400908Kroonuaia 44//46 projekteerimistingimuste määramine
04.09.2018 907Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400907Riigihanke "Hulkuvate loomadega läbiviidavad toimingud aastatel 2019-2023 " pakkumuse edukaks tunnistamine
04.09.2018 906Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400906Maksuvabastuse andmine OÜle Pipe Standart
04.09.2018 905Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400905Maksuvabastuse andmine OÜle Vesi
04.09.2018 904Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400904Riigihanke "Tartu Lasteaed Hellik osaline tugevvoolu rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine
04.09.2018 903Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018090400903Tartu linn, J. Kuperjanovi tn 2 korteriühistule toetuse andmine
28.08.2018 902Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800902Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks
28.08.2018 901Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800901Tee ehitusprojekti kooskõlastamine
28.08.2018 900Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800900Maaparandusehitise rekonstrueerimise projekti kooskõlastamine
28.08.2018 899Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800899Tartu Linnavalitsuse 21.08.2018. a korralduse nr 854 muutmine
28.08.2018 898Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800898Maa üürilepingu sõlmimine
28.08.2018 897Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800897Tartu linn, Rõhu küla, Asusilla tee 1 kinnistu jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
28.08.2018 896Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800896Kinnisasja Tartu linn, Aruküla tee 30 jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
28.08.2018 895Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800895Tartu linn, A. Haava tn 13a maa maksustamishinna määramine
28.08.2018 894Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800894Tartu linna asustusüksusel asuvate Turu tn 6 // 6a, Turu tänav T1 ja Soola tänav T3 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
28.08.2018 893Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800893Tartu linn, Tehnika tänav T5 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
28.08.2018 892Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800892Tartu linn, Anton Hansen Tammsaare tänav T3 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
28.08.2018 891Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800891Tartu linna asustusüksusel asuvate Sõpruse puiestee T21 ja Ihaste tee T2 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
28.08.2018 890Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800890Tartu linna asustusüksusel asuvatele Sanatooriumi tänav T19, Viljandi maantee T31 ja Viljandi maantee T63 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
28.08.2018 889Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800889Tartu linn, Rahu tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
28.08.2018 888Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800888Tartu linn, Põllu tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
28.08.2018 887Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800887Tartu linn, Nisu tänav T21 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
28.08.2018 886Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800886Tartu linn, Maisi tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
28.08.2018 885Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800885Tartu linn, Tähtvere küla, Kase katastriüksuse aadressi muutmine
28.08.2018 884Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800884Katastriüksuste aadresside muutmine, hoone aadressi muutmine ja hoonetele aadressi määramine
28.08.2018 883Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800883W. Struve tn 1 kasutusloa andmine III ehitusjärgule
28.08.2018 882Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800882Lääne tn 11a kasutusloa andmine II ehitusjärgule
28.08.2018 881Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800881Ilmatsalu alevikus, Pargi tee 4 kasutusloa andmine
28.08.2018 880Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800880Kasutusloa andmine
28.08.2018 879Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800879Raatuse tn 23, Tartu linn ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehitusloa andmine
28.08.2018 878Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800878Pargi tn 15, Tartu linn ehitusloa andmine
28.08.2018 877Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800877Pargi tn 11, Tartu linn, ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
28.08.2018 876Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800876Jaama tn 169 ehitusloa andmine ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
28.08.2018 875Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800875Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
28.08.2018 874Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800874Männimetsa tee 74 projekteerimistingimuste määramine
28.08.2018 873Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800873Haage küla, Võilille tee 1 projekteerimistingimuste määramine
28.08.2018 872Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800872Tasuta sõiduõiguse andmine ühistranspordis autojuhtidele autovaba päeva raames
28.08.2018 871Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800871Hajaasustuse programmi 2018 taotluste rahuldamine
28.08.2018 870Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800870Riigihanke "Valgustite vahetus Ülejõe pargis ja Raatuse tn pikendusel" pakkumuse edukaks tunnistamine
28.08.2018 869Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800869Riigihanke "Sõiduautode ostmine ja liisimine" pakkumuse edukaks tunnistamine
28.08.2018 868Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800868Riigihanke "Arhitekti tn tänavavalgustuse rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine
28.08.2018 867Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800867Tartu linn, Turu tn 3 korteriühistule toetuse andmine
28.08.2018 866Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800866Hankelepingu sõlmimine Osaühinguga Laoekspert
28.08.2018 865Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800865Riia tn 11 äriruumi üürilepingu muutmine
28.08.2018 864Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800864Hankelepingu sõlmimine
28.08.2018 863Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082800863Konkursi "Parim ettevõtja 2017" korraldamine ja tingimuste kinnitamine
21.08.2018 862Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100862Vahendite eraldamine reservfondist
21.08.2018 861Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100861Tartu linn, Vikerkaare tänav T23 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
21.08.2018 860Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100860Tartu linn, Orava tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
21.08.2018 859Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100859Tartu linn, Anne tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
21.08.2018 858Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100858Katastriüksuste aadresside muutmine ja hoonetele aadresside määramine
21.08.2018 857Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100857Tartu linnas Vinkli tänaval katastriüksuste aadresside muutmine
21.08.2018 856Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100856Tartu linn, Jaama tn 33 // Roosi tn 45 // Roosi tn 45a kinnisasja jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
21.08.2018 855Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100855Tartu linn, Tähtvere küla, Aleksandra hoonele aadressi määramine ja katastriüksuse aadressi muutmine
21.08.2018 854Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100854Tartu linna asustusüksusel asuvate Vasara põik 1, Vasara põik 3, Vasara põik 5, Vasara põik 7, Vasara põik 9, Vasara põik 11, Vasara põik 13 ja Vasara põik T1 kinnistute piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine ning kinnistuosade võõrandamine
21.08.2018 853Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100853Tartu linn, Kalda tee 15 ja Tartu linn, Kalda tee T13 kinnistute piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine ning kinnistuosa omandamine
21.08.2018 852Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100852Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna üldplaneeringu- ja arenguteenistuse
struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
21.08.2018 851Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100851Kastani tn 48e ja Kastani tn 48f kruntide detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
21.08.2018 850Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100850Ihaste tee 12a ja Ihaste tee 16b kruntide detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
21.08.2018 849Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100849Kasutusloa andmine
21.08.2018 848Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100848Vaikne tn 9 kasutusloa andmine
21.08.2018 847Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100847Kotka tn 20 kasutusloa andmine
21.08.2018 846Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100846Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
21.08.2018 845Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100845Vallikraavi tn 19 // 21 projekteerimistingimuste määramine
21.08.2018 844Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100844Piiri tn 3 projekteerimistingimuste määramine
21.08.2018 843Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100843Maksuvabastuse andmine Trassiehitus OÜle
21.08.2018 842Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100842Korteriomandi Aleksandri tn 30-8 võõrandamine enampakkumise korras
21.08.2018 841Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018082100841Lepingu sõlmimine Novel Viimistlus OÜga Tartu linna omandis olevate eluruumide Rahu tn 8-3, Rahu tn 8-5, Rahu tn 8-32, Rahu tn 8-45, Rahu tn 8-52, Rahu tn 8-49, Rahu tn 8-57, Rahu tn 8-58, Tartu remondiks
14.08.2018 840Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400840Tartu linna asustusüksusel asuvate Raja tänav T17 ja Elva tänav T39 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
14.08.2018 839Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400839Tartu linn, Võru tänav T55 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
14.08.2018 838Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400838Tartu linn, Tamme puiestee T33 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
14.08.2018 837Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400837Tartu linna asustusüksusel asuvate Puiestee tn 126, Jaamamõisa tänav T24, Jaamamõisa tänav T30, Jaamamõisa tn 26, Jaamamõisa tn 22a ja Jaamamõisa tn 1a kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
14.08.2018 836Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400836Tartu linn, Nooruse tn 9 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
14.08.2018 835Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400835Tartu linn, Rüütli tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
14.08.2018 834Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400834Tartu linn, Sepa tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
14.08.2018 833Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400833Tartu linn, Pikk tn 65 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
14.08.2018 832Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400832Tartu linna asustusüksusel asuvate Anne tänav T84 ja Jaama tänav T155 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
14.08.2018 831Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400831Tartu linna asustusüksusel asuvate Jaamamõisa tänav T1, Jaamamõisa tn 1a, Jaama tn 72c, Puiestee tn 126 ja Jaamamõisa tänav T24 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
14.08.2018 830Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400830Ülenurme tn 31 kasutusloa andmine
14.08.2018 829Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400829Rannakajaka tn 9 kasutusloa andmine
14.08.2018 828Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400828Rannakajaka tn 8 kasutusloa andmine
14.08.2018 827Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400827J. Koorti tn 1 kasutusloa andmine
14.08.2018 826Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400826Võru tn 47a, Tartu linn ehitusloa välja andmisest keeldumine
14.08.2018 825Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400825Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
14.08.2018 824Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400824Paju tn 11c projekteerimistingimuste määramine
14.08.2018 823Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400823Maksuvabastuse andmine PÕDRA MAJA OSAÜHINGULE
14.08.2018 822Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400822Riigihanke "Tamme pst (Raja-Pirni tn) ja Tamme pst tupiktänava remonttööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
14.08.2018 821Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400821Osalemine projektis "Sotsiaalmajade rajamine Tartu linna"
14.08.2018 820Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018081400820Tartu linn, Pepleri tn 12 korteriühistule toetuse andmine
07.08.2018 819Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700819Vahendite eraldamine reservfondist
07.08.2018 818Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700818Maa-ala aadressi, pindala ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
07.08.2018 817Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700817Tartu linn, Raekoja plats 1a kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks
07.08.2018 816Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700816Tartu linn, Viljandi maantee T31 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
07.08.2018 815Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700815Tartu linn, Roosi tänav T57 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks
07.08.2018 814Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700814Tartu linna asustusüksusel asuvate Vene tn 7 ja Narva mnt 2b kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
07.08.2018 813Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700813Tartu linn, Lossi tn 15b kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
07.08.2018 812Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700812Tartu linn, Riia tänav T175 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
07.08.2018 811Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700811Tartu linna asustusüksusel asuvate Põik tänav T1 ja Raatuse tn 21 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
07.08.2018 810Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700810Tartu linn, Näituse tänav T7 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
07.08.2018 809Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700809Tartu linn, Käbi tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
07.08.2018 808Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700808Tartu linn, Tehase tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
07.08.2018 807Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700807Tartu linna asustusüksusel asuvate Uus tänav T55 ja Uus tn 63d kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
07.08.2018 806Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700806Tartu linna asustusüksusel asuvate Näituse tn 37 ja Näituse tänav T33 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
07.08.2018 805Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700805Tartu linna asustusüksusel asuvate Kaupmehe tänav T7, Tehnika tänav T5 ja Kaupmehe n 7 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
07.08.2018 804Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700804Tartu linn, Tehnika tänav T5 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
07.08.2018 803Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700803Tartu linn, Era tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
07.08.2018 802Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700802Tartu linna asustusüksusel asuvate Raja tänav T17, Õuna tänav T1, Elva tänav T39 ja Tamme puiestee T65 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
07.08.2018 801Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700801Tartu linn, Rahinge küla, Haavakannu tee T3, Tartu linn, Rahinge küla, Hiieküla tänav T1 ja Tartu linn, Rahinge küla, Haavakannu tee T2 kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
07.08.2018 800Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700800Lossi tn 17, Tartu linn ehitusloa andmine
07.08.2018 799Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700799Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
07.08.2018 798Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700798Loa andmine töövõtulepingu sõlmimiseks
07.08.2018 797Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700797Maksuvabastuse andmine Trassiehitus OÜle
07.08.2018 796Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700796Maksuvabastuse andmine OÜle Pipe Standart
07.08.2018 795Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700795Tartu Linnavalitsuse 13.07.2018. a korralduse nr 734 kehtetuks tunnistamine ning riigihanke "Tartu Maarja peremajade Jaamamõisa 22 ja 22a ehitustööd" pakkumuse edukaks tunnistamine
07.08.2018 794Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018080700794Lihthanke "Tartu linna omandis olevate eluruumide Puiestee tn 114a-4, Puiestee 114a-24, Kalda tee 40-22, Mõisavahe tn 19-27, Jaama tn 195-68, Purde tn 39-30, Staadioni tn 34-14, Kastani tn 149-6, Tartu remont" pakkumuste edukaks tunnistamine
24.07.2018 793Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400793Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves
24.07.2018 792Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400792Vahendite eraldamine reservfondist
24.07.2018 791Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400791Kase-Juhani tee 1 püstitatud üksikelamule kasutusloa andmine
24.07.2018 790Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400790Kummeli tn 10a korterelamule kasutusloa andmine
24.07.2018 789Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400789Koorti tn 10 püstitatud üksikelamule kasutusloa andmine
24.07.2018 788Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400788Arukase tn 6 laiendatud üksikelamule kasutusloa andmine
24.07.2018 787Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400787Raatuse tn 88a Tartu Raatuse Kooli laiendus- ja ümberehitamistöödele kasutusloa andmine
24.07.2018 786Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400786Raatuse tn 85 püstitatud korterelamu-büroohoonele kasutusloa andmine
24.07.2018 785Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400785Raatuse tn 88a spordiväljakule kasutusloa andmine
24.07.2018 784Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400784Kasutuslubade andmine
24.07.2018 783Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400783Ehituslubade andmine
24.07.2018 782Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400782L. Tolstoi tn 17a projekteerimistingimuste määramine ja Tartu Linnavalitsuse 01.08.2017. a korralduse nr 755 "L. Tolstoi tn 17 projekteerimistingimuste määramine" kehtetuks tunnistamine
24.07.2018 781Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400781Maksuvabastuse andmine PÕDRA MAJA OSAÜHINGULE
24.07.2018 780Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400780Maksuvabastuse andmine Trassiehitus OÜle
24.07.2018 779Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400779Riigihanke "Liiklusloendurite rentimine II" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
24.07.2018 778Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400778Tartu linnas asuva Lembitu tn 14 krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraugu asukohana
24.07.2018 777Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400777Tartu linnas Rahinge külas asuva Hiieküla tn 27 krundi kooskõlastamine soojussüsteemi puuraugu asukohana
24.07.2018 776Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400776Lepingu sõlmimine PUKO OÜga
24.07.2018 775Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400775Tartu Lasteaed Kivike välisustele fono lukusüsteemi paigaldamine koos välisuste paigaldamisega
24.07.2018 774Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400774Tartu linn, Tähe tn 2 korteriühistule toetuse andmine
24.07.2018 773Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400773Tartu linn, Turu tn 9 korteriühistule toetuse andmine
24.07.2018 772Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400772Tartu linn, Pepleri tn 3 korteriühistule toetuse andmine
24.07.2018 771Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018072400771Tartu Linnavalitsuse 26. juuni 2018. a korralduse nr 678 "Korteriomandi Võru tn 116-6 enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimine" muutmine
13.07.2018 770Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300770Sihtasutuse Tartu Loomemajanduskeskus nõukogu liikme volituste pikendamine
13.07.2018 769Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300769Hajaasustuse programmi 2018 raames esitatud projektide kaasfinantseerimine
13.07.2018 768Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300768Aadresside muutmine ja määramine
13.07.2018 767Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300767Katastriüksuste aadresside muutmine
13.07.2018 766Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300766Katastriüksuste aadresside muutmine
13.07.2018 765Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300765Tartu linn, Orava tn 25 kinnistu jagamisel tekkivatele reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
13.07.2018 764Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300764Tartu linn, Uus tn 59 ja Tartu linn, Paju tänav T7 kinnistute piiride muutmisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine ning Tartu Linnavalitsuse 04.07.2006. a korralduse nr 1067 kehtetuks tunnistamine
13.07.2018 763Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300763Tähe tn 102 ja Tähe tn 104 kruntide detailplaneeringu kehtestamine
13.07.2018 762Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300762Endise kinnistu nr 770 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise menetluse lõpetamine 1/4 mõttelises osas
13.07.2018 761Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300761Kasutuslubade andmine
13.07.2018 760Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300760Narva mnt 2b kasutusloa andmine
13.07.2018 759Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300759Piiri tn 20 kasutusloa andmine
13.07.2018 758Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300758Turu tn 53 kasutusloa andmine
13.07.2018 757Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300757Turu tn 2 kasutusloa andmine
13.07.2018 756Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300756Maisi tn 35 kasutusloa andmine
13.07.2018 755Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300755Lossi 34a, Tartu linn ehitusloa andmine
13.07.2018 754Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300754Tartu linn, Tammiku tänav T1 ja Tammepärja tänav T1 ehitusloa andmine
13.07.2018 753Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300753Ehituslubade kehtetuks tunnistamine ja ehituslubade andmine
13.07.2018 752Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300752Kardla küla, Liisu kinnistu projekteerimistingimuste määramine
13.07.2018 751Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300751Riia tn 195c projekteerimistingimuste määramine
13.07.2018 750Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300750Riia tn 91 projekteerimistingimuste määramine
13.07.2018 749Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300749Arukase tn 34 projekteerimistingimuste määramine
13.07.2018 748Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300748Suur kaar 28 projekteerimistingimuste määramine
13.07.2018 747Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300747Fortuuna tn 31 ja 33 projekteerimistingimuste määramine
13.07.2018 746Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300746Maksuvabastuse andmine OÜle Kivipartner
13.07.2018 745Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300745Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna teenistuskohtade koosseisu muutmine
13.07.2018 744Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300744Töövõtulepingu sõlmimine Asfaldigrupp OÜga
13.07.2018 743Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300743Töövõtulepingu sõlmimine Demirek OÜga
13.07.2018 742Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300742Töövõtulepingu sõlmimine Empower ASiga
13.07.2018 741Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300741Töövõtulepingu sõlmimine GoBus ASiga
13.07.2018 740Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300740Töövõtulepingu sõlmimine EST Networks OÜga
13.07.2018 739Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300739Tartu linn, A. Johani tn 13 ja 15 kruntide kooskõlastamine soojussüsteemi puuraugu asukohana
13.07.2018 738Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300738Riigihanke "Võru ja Tehase tn rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
13.07.2018 737Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300737Hankelepingu sõlmimine OÜga Keskkonnaprojekt
13.07.2018 736Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300736Riigihanke "Tartu Maarja peremajade Ujula 65/67 ehitustööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
13.07.2018 735Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300735Riigihanke "Rahu 8 elamu rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
13.07.2018 734Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300734Riigihanke "Tartu Maarja peremajade Jaamamõisa 22 ja 22a ehitustööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
13.07.2018 733Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300733Riigihanke "Tartu Maarja peremaja Kure 10 ehitustööd" pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
13.07.2018 732Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018071300732Haridus- ja Teadusministeeriumiga kokkuleppe sõlmimine Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli ja Tartu Kunstikooli õpilastele majutusteenuse osutamiseks
03.07.2018 731Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018070300731Tartu linn, Raudtee tn 2 korteriühistu likvideerija määramine
03.07.2018 730Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018070300730Sihtasutuse Tartu Kiirabi nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nõukogu uute liikmete määramine
03.07.2018 729Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018070300729Vahendite eraldamine reservfondist
03.07.2018 728Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018070300728Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves
03.07.2018 727Korraldushttp://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2018070300727Kinnisasja Vallikraavi tn 19 // 21 jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine