Otsus: Loa andmine vältimatu sotsiaalabi ostu riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine vältimatu sotsiaalabi ostu riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 194
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.05.2024
Jõustumise kp: 17.05.2024
Eelnõu: Loa andmine vältimatu sotsiaalabi ostu riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2024051600194.asice ( 56 kb )