Määrus: Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a määruse nr 47 "Projektides osalemise kord" ja Tartu Linnavolikogu 1. juuli 2004. a määruse nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003. a määruse nr 47 "Projektides osalemise kord" ja Tartu Linnavolikogu 1. juuli 2004. a määruse nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" muutmine
Reg. number: 90
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 02.12.2004
Jõustumise kp: 07.12.2004
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu:

20. novembri 2003. a määrust nr 47
1. juuli 2004. a määrust nr 78
Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrus nr 74 (

Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 20. novembri 2003.a määruse nr 47 "Projektides osalemise kord" ja Tartu Linnavolikogu 1. juuli 2004. a määruse nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" muutmine
Failid: lvk5m_0090.pdf ( 639 kb )