Õigusakti eelnõu: Loa andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise riigihanke korraldamiseks
Reg. number: LVK-O-0239
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.02.2020
Koostaja: Ülle Mauer
Ettekandja: Raimond Tamm
Esitab: linnavalitsus, 04.02.2020 istungi protokoll nr 8
Juhtiv komisjon: Majanduskomisjon
Komisjonid: Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Majanduskomisjoni protokoll nr 34:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 27:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 otsus nr 232 "Loa andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise riigihanke korraldamiseks"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0239.pdf ( 5 kb )
EELNÕU