01.07.2021 kell 13:00 - Tartu Ülikooli raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 01.07.2021
stungi kellaaeg: 13:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartu linna valimiskomisjoni moodustaminelinnasekretär Jüri Mölder
2.
Tartu Linnavolikogu liikmete arvlinnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
3.
Tartu Linnavolikogu 2021. aasta valimiseks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu määraminelinnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
4.
Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
5.
Lossi tn 22 ja Lossi tn 24 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
6.
Tulbi tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
7.
Aardla 108 ja 112 kruntide ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
8.
Tartu linna Annelinna linnaosas kohanimede määramineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
9.
Loa andmine E-Kaubamaja OÜga sõlmitud äriruumi üürilepingu muutmiseksabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
10.
Loa andmine Wesico Infra OÜga sõlmitud äriruumi üürilepingu pikendamiseks ja muutmiseksabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
11.
Loa andmine kohustusliku ujumisõppe ja aktiivõppeprogrammide tellimise riigihangete korraldamiseksabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
12.
Loa andmine erivajadusega isikute sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Irina Panova
13.
Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Irina Panova
14.
Osalemise lõpetamine OÜs Tartu Linna Polikliinikabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Irina Panova
15.
Loa andmine Tartu linna 2021-2024 majandusaastate konsolideeritud aastaaruannete auditeerimise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
16.
Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" muutmineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
17.
OÜ Tartu Veekeskus põhikirja muutmineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
18.
Loa andmine OÜ Tartu Veekeskus osakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksegaabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
19.
Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 119 "Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus" muutmineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
20.
Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapead Reno Laidre ja Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
21.
Tartu linna 2021. aasta I lisaeelarve, 2. lugemineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
22.
Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2021. aasta suveksabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
23.
Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus 2022. aastaksabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
24.
Tartu Linnavolikogu 17. aprilli 2019. a määruse nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused" muutmineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
25.
Metsaseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Ott Maidre
26.
Maapõueseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Ott Maidre
27.
Pakendiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
28.
Kutseõppeasutuse seaduses sätestatud ülesannete delegeerimineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
29.
Vastus Jüri-Ott Salmi arupärimisele lasteaedade toitlustusteenuse korraldusestabilinnapea Asko Tamme