Otsus: Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu linna asutus Kalmistu nime muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu linna asutus Kalmistu nime muutmine
Reg. number: 306
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 04.12.2020
Jõustumise kp: 01.01.2021
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 11.09.97 otsuse nr 135 () punkti 2
Eelnõu: Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu linna asutus Kalmistu nime muutmine
Failid: LVKO2020120400306.asice ( 68 kb )