Otsus: Loa andmine hankelepingute pikendamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine hankelepingute pikendamiseks
Reg. number: 236
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 23.04.2020
Jõustumise kp: 24.04.2020
Eelnõu: Loa andmine hankelepingute pikendamiseks
Failid: LVKO2020042300236.bdoc ( 14 kb )