Õigusakti eelnõu: Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
Reg. number: LVK-O-0169
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 15.04.2019
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
Esitab: sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Seosed: Eestseisuse protokoll nr 25:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 17.05.2019 otsus nr 168 "Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0169.pdf ( 3 kb )
EELNÕU