Otsus: Tartu Linnamuuseumi põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Linnamuuseumi põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 166
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.05.2019
Jõustumise kp: 01.06.2019
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 15.02.2001 otsuse nr 284 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 21.12.2006 otsuse nr 165 ()

Eelnõu: Tartu Linnamuuseumi põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKO2019051600166.bdoc ( 13 kb )