09.06.2022 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 09.06.2022
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Aleksandri 8 ja Aleksandri 8a krundi detailplaneeringu kehtestamineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni aseesimees Jaak Laineste
2.
Võru 47A ja sellega piirnevate kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kastani tn 64a krundi osasabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni aseesimees Jaak Laineste
3.
Tartu linna 2021. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2021. a ülesannete täitmise aruanneabilinnapea Priit Humal ja abilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
4.
Informatsioon revisjonikomisjoni tööst perioodil detsember 2021- mai 2022revisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
5.
Tartu linna 2022. a I lisaeelarveabilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
Loa andmine Ehitaja tn 55, Tartu kaasomandi lõpetamiseks ja kaasomandiosa võõrandamiseksabilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Loa andmine Tartu Lasteaia Tähtvere rekonstrueerimise projektis osalemiseksabilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
8.
Loa andmine Ilmatsalu Põhikooli õpilaste veoteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
9.
Loa andmine Kristikum OÜga äriruumi üürilepingu sõlmimiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
10.
Kommunaalkulude tõusu toetus huviharidust ja huvitegevust pakkuvatele ühingutele ja kultuuriühingutele 2022. aastaksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Nikolai Põdramägi
11.
Spordi valdkonna toetusedabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni aseesimees Nikolai Põdramägi
12.
Rahvaküsitluse kordlinnavolikogu EKRE fraktsiooni aseesimees Jaak Valge,
kaasettekandja ajutise põhimääruskomisjoni esimees Tõnis Lukas
13.
Linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni tegevuse peatamineajutise põhimääruskomisjoni esimees Tõnis Lukas
14.
Arupärimine Kardla asfalditehase kohtaabilinnapea Gea Kangilaski
15.
Arupärimine päevakeskuste kohtaabilinnapea Mihkel Lees ja abilinnapea Lemmit Kaplinski
16.
Linnale olulise tähtsusega küsimus - Tartu Sanatooriumi pargi kaitsmise vajaduste teadvustamine, arutamine ja ettepanekute tegemineEesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetooli peaspetsialist Toomas Muru, Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu kaasprofessor Hans Orru ja abilinnapea Gea Kangilaski