21.03.2024 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 21.03.2024
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartu Linnavolikogu 14. septembri 2006. a määruse nr 37 "Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine" lisa 2 muutmineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob
2.
Loa andmine Sõpruse silla ja selle lähiala rekonstrueerimise ja omanikujärelevalve riigihangete korraldamiseks ning rekonstrueerimistööde osaliseks finantseerimiseks projektis "Jalgrattatee põhivõrgu rajamine Sõpruse sillal ja selle lähialal Karlovas" osalemiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe
3.
Loa andmine kalmistute jäätmeveo riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe
4.
Tartu linna siseauditi juhi aastaaruannesiseuditi juht Jaanus Tammjärv,
kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
5.
Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutminehariduskomisjoni Lembit Kalev
6.
Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutminesotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
7.
Arupärimine Sunna OÜga sõlmitud rendilepingu kohtaabilinnapea Raimond Tamm
8.
Arupärimine talvise teedehoolduse kohtaabilinnapea Raimond Tamm
9.
Arupärimine põhjapoolse ümbersõidu kohtaabilinnapea Raimond Tamm