Korraldus: Veeriku tn 41 ruumide tasuta kasutamise lepingu muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Veeriku tn 41 ruumide tasuta kasutamise lepingu muutmine
Reg. number: 1372
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 10.12.2019
Eelnõu: Veeriku tn 41 ruumide tasuta kasutamise lepingu muutmine
Failid: LVK2019121001372.bdoc ( 22 kb )