Määrus: Konverentsi toetus aastateks 2022-2023

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Konverentsi toetus aastateks 2022-2023
Reg. number: 11
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.02.2022
Jõustumise kp: 26.02.2022
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Konverentsi toetus aastateks 2022-2023
Failid: LVKM2022021700011.asice ( 67 kb )