Õigusakti eelnõu: Informatsioon auditist "Linna tegevuste rahastamine Euroopa Liidu vahenditest"

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Informatsioon
Teema: Informatsioon auditist "Linna tegevuste rahastamine Euroopa Liidu vahenditest"
Reg. number: LVK-I-0065
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 29.04.2019
Koostaja: Raivo Bachmann
Ettekandja: Raivo Bachmann
Esitab: linnavalitsus, 29.04.2019 istungi protokoll nr 28
Juhtiv komisjon: Revisjonikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Revisjonikomisjoni protokoll nr 19:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2019_LVK-I-0065.pdf ( 43 kb )
EELNÕU