Õigusakti eelnõu: Madruse tn 13 (Kvissentali tee 19a) krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Madruse tn 13 (Kvissentali tee 19a) krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: LVK-O-0242
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.02.2020
Koostaja: Liis Randmets
Ettekandja: Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 04.02.2020 istungi protokoll nr 8
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 29:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 otsus nr 228 "Madruse tn 13 (Kvissentali tee 19a) krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine"
Failid: Keskkonnaamet.pdf ( 278 kb )
Maanteeamet2.pdf ( 448 kb )
Tartu Vallavalitsus.pdf ( 10 kb )
Illustreeriv_joonis.pdf ( 1228 kb )
Olemasolev_olukord.pdf ( 268 kb )
Situatsiooniskeem.pdf ( 165 kb )
Planeeringuala_lahipiirkonna_funktsionaalsed_ja_linnaehituslikud_seosed.pdf ( 1839 kb )
Planeeritud_maakasutus_ja_kitsendused.pdf ( 414 kb )
Pohijoonis.pdf ( 1233 kb )
Tehnovorgud.pdf ( 1385 kb )
Seletuskiri.pdf ( 534 kb )
Protokoll.pdf ( 20 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0242.pdf ( 18 kb )
EELNÕU