Otsus: Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 200
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.05.2024
Jõustumise kp: 17.05.2024
Eelnõu: Loa andmine isikliku abistaja teenuse riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2024051600200.asice ( 55 kb )