04.12.2020 kell 15:00 - Tartu Ülikooli raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 04.12.2020
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Muudatus Reformierakonna fraktsioonislinnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
2.
Muudatus Keskerakonna fraktsioonislinnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
3.
Linnavolikogu Isamaa Erakonna fraktsiooni registreeriminelinnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
4.
Ilmatsalu küla Kruusa ja Karjääri kinnistute ja lähiala detailplaneeringu kehtestamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
5.
Aruküla tee 30 krundi osa detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimisekomisjoni esimees Veljo Ipits
6.
Maamaksumäära kehtestamine 2021. aastaksabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 5 "Maamaksust vabastamise kord" muutmineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
8.
Tartu linna 2021. aasta eelarve, 1. lugemineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
9.
Loa andmine projektist "Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses" toetuse taotlemiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
10.
Tartu linna arengukava 2018 - 2025 uue redaktsiooni kinnitamineabilinnapea Reno Laidre ja abilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
11.
Tartu Linnavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 20 "Tartu linna põhimäärus" muutmineajutise põhimääruskomisjoni esimees Lemmit Kaplinski
12.
Informatsioon linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni tööst juuni - november 2020ajutise põhimääruskomisjoni esimees Lemmit Kaplinski
13.
Ajutise põhimääruskomisjoni tegevuse lõpetamineajutise põhimääruskomisjoni esimees Lemmit Kaplinski
14.
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
15.
Mobiilsustoetusabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
16.
Üldhariduskoolide põhimääruste kehtetuks tunnistamineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
17.
Haridusosakonna haldusalas tegutsevate asutuste põhimääruste kehtetuks tunnistamineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
18.
Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu linna asutus Kalmistu nime muutmineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
19.
Tartu linnas Pihva küla asustusüksuses kohanime määramineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
20.
Informatsioon volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni tööst november 2019 - november 2020arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
21.
Informatsioon linnavolikogu hariduskomisjoni tööst november 2019 - november 2020hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
22.
Informatsioon linnavolikogu keskkonnakomisjoni tööst veebruar - november 2020keskkonnakomisjoni esimees Ott Maidre
23.
Informatsioon linnavolikogu kultuurikomisjoni tööst november 2019 - november 2020kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
24.
Informatsioon volikogu majanduskomisjoni tööst november 2019 - november 2020majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
25.
Informatsioon linnavolikogu rahanduskomisjoni tööst detsember 2019 - november 2020rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
26.
Informatsioon linnavolikogu sotsiaalkomisjoni tööst november 2019 - november 2020sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik