Otsus: Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a otsuse nr 157 "Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a otsuse nr 157 "Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 128
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.12.2018
Jõustumise kp: 01.01.2019
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 16.12.2010 otsuse nr 157 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a otsuse nr 157 "Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKO2018122000128.bdoc ( 81 kb )