Otsus: Esindajate tagasikutsumine Eesti Linnade ja Valdade liidu üldkoosolekult ja volikogust ning uute esindajate nimetamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Esindajate tagasikutsumine Eesti Linnade ja Valdade liidu üldkoosolekult ja volikogust ning uute esindajate nimetamine
Reg. number: 240
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 23.04.2020
Jõustumise kp: 24.04.2020
Eelnõu: Esindajate tagasikutsumine ja Eesti Linnade ja Valdade liidu üldkoosolekult ja volikogust ning uute esindajate nimetamine
Failid: LVKO2020042300240.bdoc ( 14 kb )