Raekoda, istungite ruum, 04.01.2018 kell 09:00 - 09:45

Istungi pidaja: Tartu Linnavalitsus
Istungi kuupäev: 04.01.2018
Protokolli nr: 1
Toimumise koht: Raekoda, istungite ruum
Istungi kellaaeg: 09:00 - 09:45
Istungi juhataja: Raimond Tamm
Protokollija: Carmen Oja
Istungist võtsid osa: abilinnapead Reno Laidre, Madis Lepajõe, Monica Rand, Raimond Tamm (linnapea ülesannetes), Tiia Teppan ja linnasekretär Jüri Mölder
Puudusid: linnapea Urmas Klaas
Kutsutud: linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven, õigusteenistuse juhataja Anneli Apuhtin, arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, sisekontrolliteenistuse juhataja – linna sisekontrolör Raivo Bachmann, ettevõtluse osakonna juhataja Malle Blumenau, linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivak, rahandusosakonna juhataja Külli Lust, kultuuriosakonna juhataja asetäitja Marianne Menning, avalike suhete osakonna juhataja Indrek Mustimets, asjaajamisteenistuse spetsialist Carmen Oja, haridusosakonna juhataja Riho Raave, kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhataja Piret Talur, meediaspetsialist Helle Tolmoff ja dokumendihalduse peaspetsialist Sandra Õnne
Seisund: Allkirjastatud
Failid: LV_Istungi_protokoll_2018_00001.bdoc ( 72 kb )