Korraldus: Tartu linn, Säde tänav T1 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu linn, Säde tänav T1 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
Reg. number: 1384
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 10.12.2019
Eelnõu: Tartu linn, Säde tänav T1 kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
Failid: LVK2019121001384.bdoc ( 206 kb )