Õigusakti eelnõu: Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimäärus
Reg. number: LVK-M-0052
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 05.12.2018
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Madis Lepajõe
Esitab: linnavalitsus, 04.12.2018 istungi protokoll nr 76
Juhtiv komisjon: Kultuurikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 14:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 21.12.2018 määrus nr 48 "Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimäärus"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2018_LVK-M-0052.pdf ( 79 kb )
EELNÕU