20.06.2024 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 20.06.2024
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartu Linnavalitsuse uue liikme kinnitaminelinnapea Urmas Klaas
2.
Tartu Linnavolikogu aseesimehe valiminelinnavolikogu esimees Kaspar Kokk
3.
Tartu Linnavolikogu 9. juuni 2022. a määruse nr 24 "Spordi valdkonna toetused" muutmineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimes Marti Viilu
4.
Loa andmine Ilmatsalu Põhikooli õpilaste veo riigihanke korraldamiseks 2024/2025. õppeaastalabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
5.
Loa andmine Tartu Hooldekodule inkontinentsitoodete ostu riigihanke korraldamiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Merle Kivest
6.
Loa andmine Tartu Hooldekodule hooldustöötajate töörõivaste renditeenuse tellimise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Merle Kivest
7.
Vastus Malle Pärna arupärimisele LGBT ürituste ja toetuste kohtaabilinnapea Lemmit Kaplinski
8.
Loa andmine Tähtvere ja Fr. Tuglase tänava rekonstrueerimiseks ning omanikujärelevalve tellimiseks riigihangete korraldamiseks ja rekonstrueerimistööde osaliseks finantseerimiseks projektis "Tähtvere ja Fr.Tuglase tn jalgrattateede põhivõrgu rajamine" osalemiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
9.
Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 17 "Tartu Filmifondi toetus" muutmineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
10.
Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a. määruse nr 85 "Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem" muutmineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
11.
Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2024-2028abilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni aseesimees Gea Kangilaski
12.
Tulbi tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
13.
Puiestee, Kasarmu, Roosi ja Vahi tänavatega piirneva ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
14.
Ülesannete jaotus planeerimisel ja avalike rajatiste väljaehitamise kordabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
15.
Tartu linnas Tehase tänava liikluspinna ruumikuju muutmine ja kohanime määramine, 2. lugemineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Marti Viilu
16.
Kandikülas Kandi tee ja Ristla tee liikluspindade ruumikujude muutmine, 2. lugemineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits