Otsus: Loa andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 232
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.02.2020
Jõustumise kp: 21.02.2020
Eelnõu: Loa andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2020022000232.bdoc ( 12 kb )