Õigusakti eelnõu: Kandikülas Kandi tee ja Ristla tee liikluspindade ruumikujude muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Kandikülas Kandi tee ja Ristla tee liikluspindade ruumikujude muutmine
Reg. number: LVK-O-0203
Seisund: Istungi päevakorda võetud
Koostamise kp: 25.04.2024
Koostaja: Taavi Pedaja
Ettekandja: Elo Kiivet
Esitab: linnavalitsus, 16.04.2024 istungi protokoll nr 32
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 33
Failid: 2008_vvmaarus_12_Kandikyla aadressid.pdf ( 43 kb )
2008_vvmaarus_12_lisa2_Kandikyla_keskosa_aadressid.pdf ( 34 kb )
2015_korraldus_277_Lisad 1-14_Liikluspindade ruumikujud.002.002.pdf ( 1400 kb )
Kandi_tee_Ristla_tee.pdf ( 732 kb )
2015_korraldus_277_Liikluspindade ruumikujude t2psustamine.pdf ( 82 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2024_LVK-O-0203.pdf ( 58 kb )
EELNÕU