09.12.2021 kell 15:00 - Tartu raekoja saal

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 09.12.2021
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoja saal


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Relvaseaduses sätestatud ülesannete delegeeriminelinnasekretär Jüri Mölder,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob
2.
Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2040 projekti heaks kiitmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
3.
Tartu Kutsehariduskeskusele loa andmine sõiduki ostmiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
4.
Maamaksumäära kehtestamine 2022. aastaksabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
5.
Tartu linna 2022. aasta eelarve, 1. lugemineabilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
Tartu Linnavolikogu 13. märtsi 2016. a määruse nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" rakendamisest 1. jaanuarist kuni 31. maini 2022. aabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof