Saadetud kiri: Arvamus Tartu Biogaas OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL/322046 muutmise taotluse kohta

Asja number: 2018-04702

Kirja saaja:
Organisatsioon: Keskkonnaamet
Saatja kuupäev: 13.03.2018
Saatja number: DM-100529-4

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnamajanduse osakond
Teema: Arvamus Tartu Biogaas OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL/322046 muutmise taotluse kohta
Koostaja: Maarja Aedviir 736 1052 maarja.aedviir@raad.tartu.ee
Registreeritud: 27.04.2018
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 27.04.2018
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnamajanduse_osakond_Kiri_20180427_2018-04702.bdoc ( 121 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstKeskkonnaamet


Teie 13.03.2018 nr DM-100529-4
Meie 27.04.2018 nr 8-13.2/2018-04702


Arvamus Tartu Biogaas OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL/322046 muutmise taotluse kohtaLugupidamisega
Maarja Aedviir
736 1052 maarja.aedviir@raad.tartu.ee


Lisad
.