16.09.2021 kell 15:00 - Tartu Ülikooli raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 16.09.2021
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartu Linnavolikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustaminelinnasekretär Jüri Mölder
2.
Loa andmine Ujula tänava rekonstrueerimise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
3.
Loa andmine Sõpruse silla rekonstrueerimise projekteerimise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
4.
Loa andmine Emajõe linnaujula rekonstrueerimise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
5.
Loa andmine Küütri Holding OÜga äriruumi üürilepingu pikendamiseks
abilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
Tartu linna 2021-2024 konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerija määramineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Loa andmine nõustamisteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
8.
Loa andmine laste ja lastega perede nõustamisteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
9.
Loa andmine erivajadustega laste sotsiaaltransporditeenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
10.
Tartu Linnavolikogu 13. märtsi 2016. a määruse nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmineabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
11.
Tartu Kutsehariduskeskusele loa andmine turvateenuse riigihangete korraldamiseksabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
12.
Tartu Linnavolikogu 13. juuni 2019. a määruse nr 73 "Kõrge lennu stipendium" muutmineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
13.
Tiigi tn 67 krundi detailplaneeringu kehtestamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
14.
Tartu linna Ülejõe linnaosas kohanime määramineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
15.
Tartu linna Vaksali linnaosas sillale nime määramineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
16.
Vastus Jüri-Ott Salmi arupärimisele Tartu kodulehel andmete avaldamisestlinnapea Urmas Klaas
17.
Vastus Jüri-Ott Salmi arupärimisele lasteaiareformi tulemustestlinnapea Urmas Klaas
18.
Vastus Indrek Särje arupärimisele linnahaljastuse kohtalinnapea Urmas Klaas
19.
Vastus Jelena Frunze arupärimisele huvihariduse kohtaabilinnapea Asko Tamme