Määrus: Tartu Lasteaia Rõõmupesa põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaia Rõõmupesa põhimäärus
Reg. number: 147
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 28.06.2017
Jõustumise kp: 01.08.2017
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 määrus nr 98 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu Lasteaia Rõõmupesa põhimäärus
Failid: LVKM2017062800147.bdoc ( 47 kb )