Määrus: Tartu muuseumitöötaja stipendium

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu muuseumitöötaja stipendium
Reg. number: 85
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.02.2013
Jõustumise kp: 14.02.2013
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 määrus nr 89 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu muuseumitöötaja stipendium
Failid: lvk7m_0085.pdf ( 2826 kb )