20.05.2021 kell 15:00 - Tartu Ülikooli raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 20.05.2021
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Jänese-Kõrtsi maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
2.
Tiigi tn 67 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
3.
Tartu linna Annelinna linnaosas kohanimede määramineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
4.
Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2018. a määruse nr 29 "Tartu linna jäätmehoolduseeskiri" muutmineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
5.
Loa andmine jäätmevaldkonna riigihangete läbiviimiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
6.
Loa andmine välisabi vahenditega rahastatavas projektis "Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori tegevuse toetamine aastatel 2022-2025" osalemiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
7.
Loa andmine tänavate säilitusremondi riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
8.
Loa andmine osaühinguga EKL Otos sõlmitud äriruumi üürilepingu muutmiseksabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
9.
Tartu raamatukogutöötaja stipendiumabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
10.
Tartu Linnavolikogu 22. veebruari 2012. a määruse nr 62 "Koduõendusteenuse osutamiseks toetuse andmise kord" muutmineabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Irina Panova