Õigusakti eelnõu: Ülevaade linnavolikogu revisjonikomisjonile välisprojektide ideede sisehindamise nõude kehtestamise ja selle tulemuslikkuse kohta

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Informatsioon
Teema: Ülevaade linnavolikogu revisjonikomisjonile välisprojektide ideede sisehindamise nõude kehtestamise ja selle tulemuslikkuse kohta
Reg. number: LVK-I-0113
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 06.06.2024
Koostaja: Jüri Mölder
Ettekandja: Jüri Mölder
Esitab: linnavalitsus, 06.06.2024 istungi protokoll nr 52
Juhtiv komisjon: Revisjonikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Revisjonikomisjoni protokoll nr 32
Failid: Ülevaade_revisjonikomisjonile_välisprojektide_hindamine.pdf ( 311 kb )
Lisa 1 LV istungi protokolli kantud otsus.pdf ( 50 kb )
Lisa 2 Protokolli kantava otsuse eelnõu.pdf ( 121 kb )
Lisa 3 Juhis idee esitajale.pdf ( 310 kb )
Lisa 4 Juhis idee hindajale.pdf ( 295 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2024_LVK-I-0113.pdf ( 45 kb )
EELNÕU