Õigusakti eelnõu: Loa andmine Tartu Lasteaia Ristikhein rekonstrueerimise projektis osalemiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu Lasteaia Ristikhein rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Reg. number: LVK-O-0272
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 26.05.2020
Koostaja: Marek Treufeldt
Ettekandja: Gea Kangilaski
Esitab: linnavalitsus, 26.05.2020.a protokoll nr 47
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Komisjonid: Hariduskomisjon
Keskkonnakomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 30:
Keskkonnakomisjoni protokoll nr 4:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 31:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 otsus nr 257 "Loa andmine Tartu Lasteaia Ristikhein rekonstrueerimise projektis osalemiseks"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0272.pdf ( 6 kb )
EELNÕU

Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020

1. KOOLI JA TEADMUSLINN
1. Arengusuund: võrdsete võimaluste loomine õppe- ja kasvatustööks kaasaegses ja turvalises õppekeskkonnas
Meede 1.1.5: Turvalise füüsilise ja vaimse õppekeskkonna loomine õppeasutustes (E2)
Tegevus:
* munitsipaallasteaedade renoveerimine /.../

3. INSPIREERIVA ELUKESKKONNAGA LINN
1. Arengusuund: miljööväärtusliku, koostoimiva ja turvalise linnaruumi kujundamine
Meede 3.1.4: linnavara kvaliteedi tõstmine (E9)
Tegevus:
* Linnavalitsuse haldushoonete renoveerimine energiatõhususe tõstmiseks

2. Arengusuund: säästva elamumajanduse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine