Õigusakti eelnõu: Loa andmine Tartu linna haridus- ja kultuurihoonete koristusteenuse riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu linna haridus- ja kultuurihoonete koristusteenuse riigihanke korraldamiseks
Reg. number: LVK-O-0154
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 06.03.2019
Koostaja: Leelo Sahk-Jansen
Ettekandja: Monica Rand
Esitab: linnavalitsus, 05.03.2019 istungi protokoll nr 14
Juhtiv komisjon: Linnavarakomisjon
Komisjonid: Hariduskomisjon
Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 17:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 13:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 16:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 21.03.2019 otsus nr 142 "Loa andmine Tartu linna haridus- ja kultuurihoonete koristusteenuse riigihanke korraldamiseks"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0154.pdf ( 70 kb )
EELNÕU